Ga niet klakkeloos uit van de juistheid van de gegevens die u van uw klant heeft gekregen!

31-07-2014 Na een in eerste instantie heel gunstig vonnis van de rechtbank Roermond, is de firma X, leverancier van ventilatiesystemen, in hoger beroep veroordeeld tot betaling van alle schade die een kippenboer heeft geleden als gevolg van een door haar geleverd ventilatiesysteem.*

Een veroordeling die, door het in achtnemen van iets meer zorgvuldigheid, wellicht had kunnen worden voorkomen.

Wat is er gebeurd?
Tijdens een beurs heeft een kippenboer met X gesproken over de aanschaf van een ventilatiesysteem voor een nieuw te bouwen kippenschuur.


Met de informatie van de kippenboer heeft X ter plekke een schets gemaakt van de nieuwe schuur. Daarna heeft de kippenboer aan X de opdracht gegeven om een voor de nieuwbouw optimaal ventilatiesysteem te verzorgen. Uiteindelijk heeft X een ventilatiesysteem bestaande uit een zijgevel- en tunnelsysteem geadviseerd en een offerte aan de kippenboer uitgebracht.

Na acceptatie heeft X het ventilatiesysteem geïnstalleerd en de kippenboer een bedrag van € 20.800,- in rekening gebracht. Gealarmeerd door de verhoogde uitval van kippen, heeft de kippenboer de firma X verzocht om de luchtcirculatie in de kippenschuur te onderzoeken. Met behulp van een rookmachine heeft X geconstateerd dat de luchtsnelheid erg hoog was en diverse aanpassingen aan het ventilatiesysteem gedaan.

Daarna heeft een klimaatdeskundige - op verzoek van de kippenboer – de situatie opnieuw onderzocht. Deze constateerde dat X te weinig zijkleppen had geplaatst, bovendien waren de geleverde kleppen niet van het juiste model (gebogen in plaats van recht). Door de te hoge luchtsnelheid raakten de gebogen zijkleppen in een volledig gekantelde positie, waardoor (anders dan bij rechte kleppen), de koude buitenlucht (ook) naar beneden, rechtstreeks op de kippen werd gestuurd. Hierdoor is tocht ontstaan waardoor de weerstand van de kippen is aangetast en deze vatbaarder zijn geworden voor ziektes.

De klimaatdeskundige heeft de kippenboer geadviseerd om de reeds geplaatste (gebogen) zijkleppen te vervangen door rechte zijkleppen en het aantal kleppen te verdubbelen. Na overleg tussen de klimaatdeskundige en de firma X, heeft deze de adviezen inderdaad uitgevoerd. Aanvankelijk zijn voor deze werkzaamheden door X geen kosten in rekening gebracht.

Nadat de kippenboer de factuur voor de aanschaf van het ventilatiesysteem onbetaald had gelaten, is X een procedure tegen de kippenboer gestart. Bij de inleidende dagvaarding heeft deze echter niet alleen betaling van de € 20.800,- gevorderd, maar ook betaling van € 11.400,- in verband met de aanpassingen aan het ventilatiesysteem.

De kippenboer heeft daarna een tegenvordering ingesteld en vergoeding gevorderd van alle door hem gestelde schade, in totaal een bedrag van € 41.940 op grond van wanprestatie en/of onrechtmatige daad.

Uiteindelijk heeft de rechtbank de kippenboer echter veroordeeld tot betaling van de € 20.800,- vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede tot betaling van de € 11.400,- en de tegenvordering voor schadevergoeding volledig afgewezen. Tegen het afwijzen van de schadevergoeding heeft de kippenboer hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof heeft daarop de kippenboer in zijn gelijk gesteld en de firma X veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 41.940,- te vermeerderen met de wettelijke rente.

Wat is er fout gegaan?
Volgens het hof heeft X reeds in de fase van het uitbrengen van de offerte een aantal zaken nagelaten. Ten eerste heeft zij verzuimd de door de kippenboer verstrekte gegevens te controleren. Daarnaast heeft zij nagelaten de kippenboer te attenderen op de minimale vereisten voor een goede werking van het systeem, zoals de minimale afstand tussen het dak en de kooien en/of andere instructies ten aanzien van het systeem te verstrekken. Iets dat van een specialist als X op zijn minst verwacht mag worden.

Maar ook in de hoger beroep procedure zelf is het een en ander fout gegaan. Met name het feit dat het hof van mening is dat het verweer van X niet of onvoldoende was gemotiveerd, is haar duur komen te staan.

Tip!
Deze uitspraak verdient de aandacht, omdat het hof hierin tot uitdrukking brengt dat een machinebouwer de plicht heeft de klant te volledig te informeren. En dit kan ver gaan.
Dit informeren bestaat uit de belichting van de voor- en nadelen. Daarnaast zal gekeken moeten worden of de machine voldoet in de situatie van de klant. Wat is de omgeving van de klant, kan de machine daar worden opgesteld, werkt deze dan naar behoren of worden er nieuwe gevaren of risico’s geïntroduceerd.

Er worden duidelijke en ondubbelzinnige instructies verwacht ten aanzien van de installatie van de machine, een waarschuwing voor de gevolgen als deze instructies niet worden nageleefd en – in sommige gevallen – zelfs een controle ter plekke of de instructies zijn opgevolgd.

Uw klant koopt niet zo maar een machine, maar een oplossing. Een oplossing voor een ventilatieprobleem in het voorbeeld.

Oftewel, neem uw informatieplicht te allen tijde serieus en ga niet klakkeloos uit van de juistheid van de gegevens die u van uw klant heeft gekregen!

* ECLI:NL:GHSHE:2013:2636, Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18-06-2013, HD 200.094.028-01

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl