Gevaarlijke stoffen “onzichtbaar”

30-07-2014 Wanneer we nieuw speelgoed kopen voor kinderen kun je kijken of het is voorzien van een CE-markering. Het speelgoed behoort daarmee kindvriendelijk te zijn. Het grootste gevaar voor de kinderen zit echter niet in het speelgoed of in de schoonmaakmiddelen die ergens in de keuken kastjes staan.

Het zit gevaar zit vaker in "onschuldiger" zaken zoals hete dranken die op tafel staan. Dat zijn de dingen waar we vaak niet bij stilstaan.Er zijn echter ook gevaren die minder zichtbaar zijn. Denk aan zaken die we dagelijks tegenkomen: bodylotion, vloerbedekking of computers. Het zijn allemaal chemische stoffen.


Ze kunnen ons lichaam binnen komen via de lucht, de huid maar ook via ons voedsel. Over de gevolgen voor onze gezondheid van de meeste stoffen is relatief nog weinig bekend. Uit dierproeven komen aanwijzingen van schadelijkheid van een aantal stoffen. Met name het ongeboren kind lijkt kwetsbaar.

We kennen ongeveer 20.000 soorten stoffen waarvan bekend is dat ze gevaarlijk zijn. Het is nogal moeilijk om precies te onthouden welke 20.000 stoffen dat zijn. Daarom is voor een bedrijf een Werkvloer Instructie Kaart (WIK) een handig instrument. Deze WIK hoort aanwezig te zijn bij de gevaarlijke stof die gebruikt wordt. Deze WIK is voor onze medewerkers bedoeld zodat ze weten welke gevaren er zijn hoe ze moeten omgaan met de stoffen.

In een bedrijf doorlopen de stoffen diverse stappen:

fase 1: aanschaf
fase 2: extern transport
fase 3: intern transport
fase 4: registratie
fase 5: opslag
fase 6: gebruik
fase 7: afvalbeheer

Tijdens alle fases horen de medewerkers specifieke maatregelen te treffen. Voordat de stoffen worden aangeschaft hoort de overweging gemaakt te worden of de stoffen echt nodig zijn. Is er misschien een andere stof die hetzelfde effect heeft en niet schadelijk is?

Deze bronaanpak wordt vaak overgeslagen. Mocht de gevaarlijke stof noodzakelijk zijn, probeer dan het gebruik te ervan te minimaliseren. Dit voorkomt de blootstellingsduur.

Wanneer de bronaanpak niet mogelijk is blijven de verschillende categorieën over. Deze categorieën van gevaarlijke stoffen zijn:

• explosief • schadelijk
• oxiderend • bijtend (corrosief)
• zeer licht ontvlambaar • irriterend
• licht ontvlambaar • sensibiliserend
• ontvlambaar • kankerverwekkend (carcinogeen)
• zeer vergiftig • mutageen (voor de voortplanting vergiftig)
• vergiftig • milieugevaarlijk


Hoe kunnen we de gevaarlijke stoffen aanpakken?
Dat is eenvoudig. Met een stappenplan gebaseerd op het 5W-model. Het 5W-model bestaat uit vijf opeenvolgende stappen: Willen, Weten, Wegen, Werken en Waken.

Willen
Wat is uw motivatie om de gevaarlijke stoffenproblematiek aan te pakken? En hoe staat uw omgeving er tegenover? Deze stap is gericht op het bepalen van uw uitgangspositie en op het creëren van draagvlak voor steun bij de volgende stappen.

Weten
Hoe groot is de problematiek binnen uw organisatie? Welke gevaarlijke stoffen worden gebruikt en hoe wordt er nu mee omgegaan? Met deze stap zorgt u ervoor dat u de (potentiële) knelpunten en de ernst ervan goed in beeld krijgt.

Wegen
Met welke specifieke knelpunten gaat u het eerst aan de slag? Aan de hand van de analyse uit de vorige stap, kunt u prioriteiten vaststellen van de te nemen acties. Wettelijke bepalingen spelen hierbij ook een rol. U maakt hier tevens een eerste inventarisatie van mogelijke maatregelen.

Werken
Hoe gaat uw aanpak er concreet uitzien? Wie zijn erbij betrokken? Bij deze stap organiseert u concreet de aanpak van de gevaarlijke stoffen-problematiek.

Waken
Heeft u de doelen bereikt met uw aanpak? Wat waren de succes- en faalfactoren? U zorgt in deze stap voor borging van de aanpak, door leerpunten vast te leggen en de bewaking van de uitvoering te organiseren.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl