Gratis conferentie ‘Nieuwe sluizennorm’

Sluizen

Op 21 oktober 2015 organiseert NEN een gratis conferentie georganiseerd rond het thema “Nieuwe sluizennorm”.

Achtergrond
Een groot aantal sluizen wordt in de komende jaren vernieuwd, uitgebreid en/of gereviseerd. In het verleden waren de sluizen vaak uitsluitend civiele bouwwerken maar nu zijn sluizen eigenlijk ‘complexe bouwkundige machines' geworden. Daarom worden sluizen gebouwd in samenwerking met civiele-, werktuigbouwkundige-, installatie- en besturingstechnici op basis van een contract waarin de bouwer een belangrijke rol heeft bij het ontwerp van het sluiscomplex.

Aanleiding
Inmiddels geldt op veel terreinen Europese wetgeving die gericht is op de veiligheid van nieuwe bouwproducten, machines en-of installaties. Als gevolg van deze regelgeving zijn oude normen ingetrokken en is een stelsel aan nieuwe veiligheidsnormen ontstaan. Daar waar nog oude normen zouden gelden mogen deze echter niet in tegenspraak zijn met de huidige regelgeving. Op een aantal gebieden (sluizen, bruggen, e.d.) lijkt hierdoor een onduidelijkheid te zijn ontstaan welke wetgeving of norm van toepassing is. Daardoor is niet eenduidig welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen op basis van de wettelijk verplichte risicobeoordeling. Het gaat erom dat de personen die van de sluis gebruik maken (passanten, beheerders, onderhoudsdiensten, e.d.) niet in gevaar mogen worden gebracht door bijvoorbeeld het falen van de constructie; of door beknelling tussen de bewegende sluisdeuren (al dan niet - ingang gezet door een fout in het besturingssysteem); of door struikelen op de looppaden en mogelijk zo te water raken.

Oplossing
Om het opstellen van bestekken, tussen opdrachtgevers en aannemers makkelijker te maken, is het plan opgevat om samen met belanghebbenden; de ’stakeholders’ een eenduidige norm voor sluizen te realiseren. Enerzijds zullen de aspecten risicobeoordeling, machineveiligheid en besturingsveiligheid hierin aan de orde komen. Anderzijds zal ook een afbakening moeten worden beschreven wat als ‘machine’ kan worden bestempeld conform de machinerichtlijn en wat ook moet worden aangemerkt als een ‘bouwwerk’ onder het bouwbesluit zodat duidelijk wordt welke veiligheidsmaatregelen dan minimaal nodig zijn.

Inmiddels hebben zich al veel belangstellende gemeld dat een voorbereidende conferentie noodzakelijk wordt geacht. Komt u dus naar de conferentie op 21 oktober en overleg daar met uw mede-belangstellenden om te komen tot een bruikbare norm voor sluizen.

Programma conferentie ‘Nieuwe sluizennorm’ 21 oktober 2015

Plaats: NEN, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft

Van 12.45 – 17.00 uur
12.30 - 12.45 Ontvangst
12.45 - 13.00 Opening voorzitter
de heer Van der Weijde, RWS
13.00 - 13.45 Aannemerszijde
de heer Frima, Friso Bouwergroep
13.45 - 14.15 Besturingssytemen
de heer Drost, Pilz
14.15 - 14.30 Pauze
14.30 - 15.15 Opdrachtgeverszijde
de heer Tettero, RWS
15.15 - 15.45 Machineveiligheid
de heer Hoogerkamp, Mecid
15.45 - 16.15 Plenaire discussie en samenvatting
de heer Van der Weijde, RWS
16.15 - 16.30 Belangstelling deelname commissie en afronding
NEN secretaris de heer Holthuijsen
16.30 Afsluiting


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid
(ir. Rolph Holthuijsen),
Telefoon: (015) 2 690 180
E-mail: rolph.holthuijsen@nen.nl

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl