Gratis informatiemiddag ‘Opslagtanks’

Op 14 oktober 2014 wordt bij het Nederlands Normalisatie-instituut een gratis informatiemiddag georganiseerd rond het thema “Opslagtanks”.

De Europese technische commissie voor tankbouwers, CEN/TC 265, heeft recent besloten de internationale tankbouwnorm EN 14015 te herzien.

Deze EN 14015 – die de eisen beschrijft voor de materialen, het ontwerp, de fabricage, uitzetting, testen en inspectie van ter plaatse vervaardigde, verticale, cilindrische, bovengrondse, gelaste stalen tanks met platte bodem voor de opslag van vloeistoffen bij omgevingstemperaturen en daarboven en de technische eisen die hiervoor nodig zijn – wordt in Europa vooral voor nieuwbouw toegepast.

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de noodzaak van de herziening van EN 14015 en ook op de relatie van deze norm met PGS 29.

Programma infomiddag ‘EN 14015 revisie’ 14 oktober 2014

Plaats: NEN, Vlinderweg 6, Delft, Delftzaal

Van 13.00 – 16.30 uur
12.30 - 13.00 Ontvangst met koffie
13.00 - 13.15 Welkom en toelichting van de informatiemiddag
Harold Pauwels
13.15 - 13.30 Algemene informatie over normen
Jeannette Leenders
13.30 - 13.45 Werkprogramma NC ‘Metalen, ter plaatse vervaardigde opslagtanks’
Bart van Cleef
13.45 - 14.15 Relatie EN 14015 - PGS 29 - Bouwbesluit –Eurocodes
Jeannette Leenders
14.15 - 14.45 Nadere toelichting Eurocodes - (Relatie met EN 14015)
Mark Lurvink
14.45 - 15.15 Pauze
15.15 - 16.00 Revisie EN 14015, Technische inhoud en wat gaat er veranderen
Peter Kerkhof
16.00 - 16.15 Deelname aan de normcommissie ‘Metalen, ter plaatse vervaardigde opslagtanks’
Bart van Cleef
16.15 - 16.30 Foolow up en afsluiting
Harold Pauwels


Meer informatie en aanmelding
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Industrie & Veiligheid,
Telefoon: (015) 2 690 180
E-mail: advies.machinebouw@nen.nl

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl