Industriële automatisering en wetgeving

24-10-2017 Een deel van de normen voor industriële automatisering wordt voorgeschreven vanuit nationale en internationale wet- en regelgeving. De Nederlandse machinebouwers en de bouwers van industriële schakel- en besturingskasten die zij inschakelen dienen de componenten en materialen die zij toepassen daarop te controleren.

Vierde Revolutie
Zowel de fabrieks-standaarden als de normen worden net als de jongste technologie voortdurend verder doorontwikkeld. De normatieve en technologische ontwikkelingen gaan in dit tijdperk van digitalisering ook in de maakindustrie sneller dan ooit. Binnen deze sector wordt zelfs gesproken van een Vierde Industriële Revolutie.

Normalisatie
Een hoge mate van standaardisatie is een van de belangrijkste voorwaarden om deze doelen te bereiken. Normen zijn de objectieve en onafhankelijke maatstaven waaraan alle betrokken schakels in de keten zich houden. Anders werken de technologisch complexe systemen en processen niet.

Dat is altijd zo geweest, ook eerdere industriële doorbraken konden zich alleen voltrekken door via standaardisatie en normalisatie voldoende schaalgrootte te creëren.

Mechatronica
Nog niet zo lang geleden ging het vooral om verticale normen binnen de afzonderlijke technologische vakdisciplines. Door de automatiseringsgolf van de afgelopen jaren integreerden elektrotechniek, elektronica en mechanica tot mechatronische systemen. De komende jaren worden de verbindingen verder doorgetrokken naar administratieve, organisatorische en logistieke processen.

Gerelateerde artikelen

Smart Industry - Meer standaardisatie nodig

De Programmable Logic Controller (PLC) gaat een cruciale rol spelen in de ontwikkeling naar een duurzame en hoog renderende Smart Industry, ofwel Industry 4.0. Dit proces dreigt echter te stagneren door een gebrek aan standaardisatie.

Interoperabel
De oorspronkelijk afzonderlijke systemen binnen al deze deelgebieden raken hierdoor ook horizontaal en zelfs diagonaal met elkaar verweven. Daarom moeten ze ‘interoperabel’ worden gemaakt. Alleen door standaarden en normen hieraan aan te passen kan dit proces zich verder voltrekken.

PLCopen is mede namens Nederland lid van de Technische Commissie TC 65 van het internationale elektrotechnische normalisatie-instituut IEC. Deze commissie houdt zich bezig met de doorontwikkeling van de vele normen voor geautomatiseerde besturingssystemen in de discrete industrie. Een daarvan is de norm IEC 61131-3, die zich uitstrekt over programmeertalen, programmablokken en methoden.

Daarnaast is deze organisatie lid van de TC 65 werkgroep Smart Manufactoring.

De Nederlandse Normcommissie NEC 65 bij NEN met de titel ‘Industrieel meten, regelen en automatiseren’, vertegenwoordigt ons land bij het internationale overleg over dit brede werkgebied, waartoe ook de PLC’s behoren.

Deze commissie wordt in ons land ondersteund door gebruikersplatforms voor onder meer de PL- en SIL-normen voor geautomatiseerde industriële veiligheids- en beveiligingssystemen, waarin ook de PLC een rol speelt.

Deel 10 van de norm IEC 61311 met de titel ‘PLCopen XML Exchange Formats for Programs’ wordt momenteel in overeenstemming gebracht met deel 3 uit de normreeks IEC 61131 voor de PLC’s. En zo zijn er veel meer voorbeelden van harmonisatie binnen een groot aantal uitgebreide en complexe normreeksen.

Doel van dit alles is industriële processen rendabeler, veiliger en energiezuiniger te maken, bij hergebruik van grondstoffen, minder afval en minder onderhoud.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl