Machines op voertuigen?

18-02-2015 We hebben net het carnaval achter onze rug en, zoals bijna elk jaar, zijn er weer gewonden te betreuren bij dit spektakel. Dat is toch raar, je zou toch denken dat naast alle jolijt, veiligheid toch het allerbelangrijkste is?

We zien de mooiste praalwagens langs trekken met dit geweldig mooie feest, ons hart gaat sneller kloppen en we genieten van het samenzijn. Toch zien we met het blote oog al snel dat er nogal wat ontbreekt op het gebied van veiligheid. Hoe komt dat nou? Laten we een paar redenen noemen.Het gaat vaak mis bij
- De bouw van de wagens vindt plaats in tenten of ergens in een loods onder omstandigheden die je niet direct professioneel zou willen noemen. Vaak is er een verhoogd risico op brand dat ontstaat door er met papier-maché wordt gewerkt terwijl er ook gelast en geslepen wordt of omdat vluchtwegen ontbreken of zijn geblokkeerd

- De optocht zelf of het vervoer daar naartoe, er zijn praalwagens die doormidden breken en remmen die het begeven. Ook gaan bewegende delen kapot door onvoldoende inzicht in de stijfheid en sterkte van de wagen en opgebouwde constructies. Erger nog, soms vallen complete carnavalswagens simpelweg om omdat ze topzwaar blijken te zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat er jammer genoeg nogal eens wat aan de hand is op het gebied van veiligheid tijdens Carnaval. Praalwagens die bestemd zijn voor de Carnavalsoptocht worden in de praktijk alleen onderworpen aan een toets door de lokale toezichthouders.

Hoe is het in normale omstandigheden dan met eisen voor machines op voertuigen?
Voor de machines geldt dat deze dienen te voldoen aan de veiligheidseisen van de machinerichtlijn. Voor het voertuig, dat op de openbare weg rijdt, blijft de regelgeving voor wegverkeer van toepassing. Het voertuig moet dus voldoen aan de eisen die vanuit het Regeling wegvoertuigen door de Rijksdienst voor het Wegverkeer moeten worden gehandhaafd.

Stel u gaat een machine op een vrachtwagentrailer plaatsen, dan zijn zowel de machinerichtlijn en Regeling voertuigen van toepassing. Dat betekent dat, nadat de installatie van de machine op de trailer is afgerond, het geheel dient te voldoen aan de eisen van RDW. De trailer ondergaat een nieuwe keuring voor de combinatie van opbouw en de trailer. Het geheel moet o.a. binnen de breedte- en lengte eisen blijven, zijn voorzien van markeringen, verlichting, mogelijk een remsysteem en dergelijke zodat het gevaar voor de medeweggebruikers wordt beperkt. De machinerichtlijn is er op gericht om zelf-certificering mogelijk te maken zodat de eisen vanuit machine richtlijn door u zelf moeten worden gecontroleerd.

Hierbij een stappenplan voor de machinerichtlijn:

- Definitie machine (beoogd gebruik, te voorzien oneigenlijk gebruik)
- Bepaling andere van toepassing zijnde Richtlijnen en Verordeningen
- Risicobeoordeling (gebruik bij voorkeur de EN ISO 12100: 2010)
- Toetsing aan essentiële eisen (hoe is hieraan voldaan)
- Evaluatie van risico’s (pas Europese normen toe)
- Risicoreductie (begin met de bronbestrijding)
- Testen en beproevingen (vastleggen van de resultaten)
- Inkoopafspraken (ketenaansprakelijkheid)
- Gebruikershandleiding opstellen
- Technisch Dossier samenstellen
- Certificeringprocedure (keuringsinstantie nodig?)
- EG-Verklaring van Overeenstemming opstellen en ondertekenen
- CE-markering aanbrengen (ten teken dat aan alle relevante Europese richtlijnen is voldaan)

Vaak kan men zelf veel zaken regelen door een plan te maken waarin concreet is uitgezocht wie wat gaat doen. Daarmee wordt vooraf bedacht welke knelpunten er zijn en wie deze kan oplossen. Maak ook een tijdplan, zeker wanneer er door derden uit te voeren testen moeten worden ingepland. Beter vooraf de knelpunten zien dan achteraf het gat proberen te dichten.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl