"Nieuwe afspraken"

02-04-2013 Wat mij vaak opvalt bij het geven van een opdracht is dat daarbij duidelijk moet zijn wat ervan wordt verwacht. Het geven van een opdracht is vaak erg complex, je wilt iets gedaan krijgen van een ander die nog niet altijd weet welk resultaat jij voor ogen hebt.

Soms zijn het eenvoudige onderwerpen zoals een kind naar de supermarkt sturen om een brood te halen. Je geeft geld, vraagt of ze na kunnen vertellen wat ze moeten doen. Dan herhalen ze de opdracht: een brood halen. Toch kan het zijn dat het dan nogal eens misgaat. Zo kwam laatst het kind niet met brood maar een doos chocoladesoezen thuis.


De mond nog vol en met de mededeling dat er geen brood meer was. De bakker was al door zijn voorraad brood heen. Tja, daar was bij het geven van de opdracht niet in voorzien. Van de vijf euro waren er drie op. De volgende keer dat het kind om een brood wordt gestuurd zal de opdrachtgever duidelijker zijn in wat er verwacht wordt. We hebben elkaar weer iets geleerd.

Op zo’n moment blijkt maar weer hoe moeilijk iets kan zijn. Iets doen waarbij je niet precies weet wat het eindresultaat moet zijn. Wanneer je een iemand een project geeft om iets uit te voeren (brood halen) en je geeft ze niet de juiste instructie waarbij je beschrijft wat er verwacht wordt (ik wil dat je met brood terugkomt) kan het resultaat dus best anders zijn dan door de opdrachtgever werd verwacht. Je zit dan met een aangebroken doos chocoladesoezen in plaats van met brood. Heeft dat te maken met onwil, onwetendheid, onmacht? Of is dat weerstand?

Vaak stuit je op weerstand bij het introduceren van iets nieuws. Dat kan een nieuwe werkprocedure zijn of een nieuwe machine om het werk makkelijker te maken. Omdat iets nieuws een verandering teweeg brengt en een stuk onbekendheid ontstaat over een procedure die voorheen routine was, ontstaat er over de nieuwe werkprocedure een gebrek aan kennis. Dit kennisgebrek dient snel en adequaat verholpen te worden.

De risicoanalyse als vorm van een nieuwe werkprocedure.
Specifiek voor de risicoanalyse in relatie met het CE-markeringstraject merk ik vaak dat mensen niet precies weten wat er van hen verwacht wordt. Het kost een hoop energie en de machine is toch veilig? We bouwen al 20 jaar machines en er is nog nooit iets gebeurd!

Hoe komt het dat sommige mensen in de contramine schieten wanneer er een risicoanalyse uitgevoerd moet worden? Dit heeft vaak te maken met onbekendheid. Onbekend maakt onbemind. Door het ongewisse vindt men het onnodig en misschien ook beangstigend om een analyse uit te voeren. Wat zal het resultaat zijn? De machine is naar onze belevenis nu al veilig, het is een hoop papierwerk. Het kost alleen maar energie en levert verder niets op.

We hebben de traininginhoud en aandachtspunten doorgesproken. Beter kun je niet hebben.

Ton Pustjens Europoort C.V.

Wat te doen in zo’n situatie?
We starten met het geven van een korte uitleg over het doel van de risicoanalyse aan de mensen waarmee we de analyse gaan uitvoeren. Hiermee staan de neuzen dezelfde kant op en is de onbekendheid met de nieuwe materie deels weggenomen. Vervolgens doorlopen we de volgende stappen:

1. We bepalen aan welke richtlijnen de machine dient te voldoen.
2. We onderzoeken of er een specifieke norm is voor de machine.
3. Daarna beginnen we met de inkadering van de machine en de daar aan blootgestelde mensen.
4. Vervolgens maken we een overzicht van de gevaren die relevant zijn voor de machine en zijn omgeving.
5. Dan concretiseren we het gevaar, “wie doet wat onder welke omstandigheden”?
6. We analyseren het gevaar aan de hand van de gekozen risicomatrix.
7. We gaan verder met het bedenken van een beschermingsmaatregel.
8. Tenslotte her-analyseren we het risico en bekijken of de gekozen oplossing voldoende veilig is om een veilige werksituatie te creëren.

Wanneer men de analyses uitvoert en er echt mee aan de slag gaat blijkt het altijd weer zinvol te zijn. Men leert door middel van een stuk opleiding om de juiste middelen in te zetten. Wanneer je de analyse in de praktijk uitvoert wordt deze inzichtelijker en is het eenvoudiger om te begrijpen (minder weerstand). Bovendien: wanneer men de juiste middelen heeft om de taak juist uit te voeren, blijkt het ook nog leuk te zijn.

Actie geeft reactie…….
Richting + Actie = succes!Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl