‘Normen moeten uitgelegd worden’

16-10-2017 Een norm zegt waaraan een professional moet voldoen, niet hoe of waarom hij of zij iets moet doen. In de dagelijkse praktijk leidt dat nogal eens tot verkeerde interpretaties. Zoals met het markeren van bevestigingen.

Als adviseur en instructeur veiligheid ziet Paul Hoogerkamp in de dagelijkse praktijk hoe uitgangspunten uit (NEN-)normen worden toegepast op de werkvloer. Het is alles behalve een vanzelfsprekendheid dat iets wat in de norm staat, ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd.Als simpel voorbeeld noemt Hoogerkamp het markeringsstreepje op bouten en moeren. ‘In een bepaalde norm staat bijvoorbeeld dat bevestigingen degelijk moeten worden uitgevoerd. De norm zegt niet hoe je dat moet doen. Dat laatste is een stukje vakkennis. De bedoeling is dat een bout na het aanhalen met de momentsleutel gemarkeerd wordt. En dat het streepje op de bout doorgetrokken wordt over de moer of de ondergrond. Op die manier is de bevestiging makkelijk te controleren. En ook of deze zich in de loop der tijd heeft losgewerkt. In de praktijk kom ik met enige regelmaat tegen dat de boutkop weliswaar is gemarkeerd, maar dat de markering niet doorgetrokken wordt over de moer of de ondergrond.’

Een norm zegt waaraan een professional moet voldoen, niet hoe of waarom hij of zij iets moet doen.

‘Dat lijkt een kleinigheid’, aldus Hoogerkamp, ‘maar voor mij zegt dit iets over het doorgeven van vakkennis binnen een organisatie. De achtergrond van dat streepje wordt vaak niet uitgelegd. En dus voeren jongere collega’s de opdracht uit die ze krijgen (‘markeer de bevestiging als je deze hebt aangedraaid’), zonder zich af te vragen waarom ze dat streepje eigenlijk zetten.’

Volgens Hoogerkamp is het meestal geen onwil, maar onwetendheid. ‘Normen moeten blijkbaar uitgelegd worden en met name het waarom. Deze aspecten van productveiligheid worden naar mijn mening op scholen onvoldoende onderwezen. En zo verandert onwetendheid in onkunde. Iedereen werkt zijn vinklijstje af en vervolgens zijn we verbaasd als er ongelukken gebeuren.’

Paul Hoogerkamp

Met zijn uitgebreide kennis van de Machinerichtlijn en aanverwante regelgeving en jarenlange ervaring als ingenieur, adviseur en instructeur is Hoogerkamp een prominent deskundige op het gebied van machine -en productveiligheid. Hoogerkamp heeft zitting in verschillende werkgroepen die zich bezighouden met risicobeoordeling, ergonomie, veiligheid en gebruikersinformatie.

Hoogerkamp is actief in verschillende commissies van de ISO, CEN en NEN, waardoor hij direct betrokken is bij de initiatie, totstandkoming en wijziging van diverse normen die in het kader van de Machinerichtlijn zijn en worden opgesteld.

Hoogerkamp geeft regelmatig lezingen en cursussen over zijn vakgebied. Hij schreef verschillende boeken over onder meer de machinerichtlijn en hoe deze praktisch toe te passen.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl