Ongerechtvaardigde CE, wat kan ik daarmee?

14-01-2015 Om een CE-markering op een machine te mogen aanbrengen moet een bedrijf een heel traject doorlopen.

De Machinerichtlijn (zie artikel 5) en de Nederlandse variant – het Warenwetbesluit Machines – geven regels waaraan voldaan moet zijn voordat de markering mag worden aangebracht. Deze regels zijn enerzijds procedureel van aard en stellen anderzijds eisen aan het product, de machine.

Wat nu als een ondernemer geconfronteerd wordt met een concurrent die de CE-markering aanbrengt maar ogenschijnlijk niet die procedure heeft doorlopen. Of wanneer een ondernemer kan (laten) vaststellen dat het product van de concurrent niet voldoet aan de eisen die voor het product gelden en – bijvoorbeeld – ook geen CE-markering draagt. Afscherming ontbreekt bijvoorbeeld op plaatsen waar deze nodig is, de noodstop is niet aangebracht of de elektrische veiligheid wordt niet gewaarborgd. Welke mogelijkheden heb je als ondernemer om ervoor te zorgen dat deze onveilige producten van de markt worden gehaald?

De mogelijkheid om in zo een situatie een melding te doen bij de toezichthouder (inspectie SZW of de NVWA) is veel partijen wel bekend. Maar wat als de toezichthouder om haar moverende redenen niet optreedt, of wanneer dit proces niet snel genoeg gaat. Zijn er mogelijkheden om als ondernemer zelf de leiding te nemen?

Concurrent rechtstreeks aanspreken
De vraag die in deze bijdrage voor NEN Machinebouw centraal staat is de vraag of je als ondernemer een concurrent die ten onrechte de CE-markering op zijn machine voert of die producten zonder CE-markering op de markt brengt of in bedrijf stelt, rechtstreeks op overtreding van de wetgeving kan aanspreken. Deze vraag is inmiddels een aantal keer in de rechtspraak aan de orde geweest.

De eerste kwestie betrof een geschil over sfeerhaarden. Van een partij die met CE-markering op de markt werd gebracht werd betwist dat deze de conformiteitsbeoordelingsprocedure hadden doorlopen en dat derhalve de CE-markering nog niet had mogen worden aangebracht. Er zat verder een verschil tussen de haarden die eerder getest waren op conformiteit en de haarden die uiteindelijk op de markt werden gebracht.

De Rechtbank kwam tot de conclusie dat de CE-markering ten onrechte was aangebracht. De fabrikant had niet alle wettelijke voorschriften gevolgd. De rechtbank:

Dit betekent dat [gedaagde] niet alleen de bepalingen in de Warenwet en het Warenwetbesluit (i.c. elektrotechnische producten), meer in het bijzonder art. 5 lid 2 van dat besluit overtreedt, maar dat zij zich ook schuldig maakt aan het doen van misleidende mededelingen in de zin van artikel 6:194 onder a 1 en f 2 BW. Voorts heeft [gedaagde] zich op die manier een ongeoorloofde voorsprong kunnen verschaffen op haar concurrenten, waaronder [eiser]. Aldus heeft [gedaagde] zich schuldig gemaakt aan oneerlijke mededinging en heeft zij onrechtmatig gehandeld jegens [eiser].

De rechter legt vervolgens een verbod op om de sfeerhaarden te verhandelen en veroordeelt de gedaagde/concurrent de schade die veroorzaakt is te vergoeden.

Een andere kwestie ging over hechtnaalden die met een CE-markering op de markt waren gebracht. De hechtnaalden voldeden niet aan de toepasselijke eisen, al was het alleen maar omdat deze niet gesteriliseerd waren. Verder was op het etiket bij de naalden een naam vermeld van een andere partij dan de partij die ze in het verkeer had gebracht. Er werd ten onrechte gesuggereerd dat een bepaalde onderneming de fabrikant van de naalden zou zijn. De rechter oordeelt dat in deze casus misleidende mededelingen zijn gedaan ten aanzien van de CE-markering en de identiteit van de fabrikant. Dit is onrechtmatig. Er volgt een verbod om de naalden in de handel te brengen en er moet een brief worden gestuurd aan alle afnemers waarin het voorval wordt uitgelegd en waarmee de naam van de partij die als fabrikant werd aangeduid, wordt gezuiverd.

De hierboven besproken uitspraken gaan over incidenten met elektronische producten en medische hulpmiddelen. Deze uitspraken kunnen ook gebruikt worden als voorbeelden voor een kwestie over machines. Het systeem aan wetgeving dat ten grondslag ligt aan de producten (CE-markering) is voor alle producten namelijk min of meer gelijk.

Conclusie
Een ondernemer hoeft niet toe te kijken hoe een concurrent de CE-markeringswetgeving overtreedt. Er zijn mogelijkheden om de concurrent rechtstreeks aan te spreken. De rechtspraak laat zien dat dit in sommige gevallen succesvol kan zijn en ervoor kan zorgen dat de concurrent het product niet langer op de markt kan brengen.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl