Persoonlijke beschermingsmiddelen thuis en op het werk?

17-02-2015 Tijdens oud en nieuw wordt veel vuurwerk afgestoken. Bij mij in de straat zag ik kinderen al met “vuurwerkbrilletjes” op genieten van het vuurwerk. Wat ik dan een jammer vind is dat de ouders dan zelf geen vuurwerkbril op hebben.

Zoals we allemaal weten zijn elk jaar vele ongevallen te betreuren met vuurwerk. Dat doet mij ook denken aan alle ongevallen die in de prive sfeer gebeuren. De ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding zijn nog onvoldoende gekend en worden nog altijd onderschat.Het zal veel mensen verwonderen dat juist deze ongevallen de grootste oorzaak zijn van letsels die leiden tot invaliditeit en dodelijke slachtoffers. Jaarlijks sterven er in Europa 2x zoveel mensen door een verkeersongeval en zelfs 14x meer mensen door een privé-ongeval dan door een ongeval op het werk. De vraag is natuurlijk: wat kunnen we hier tegen doen? Een van de allerlaatste maatregelen tegen letsels en erger is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s).

Hoe is de trend voor de PBM’s?:
In categorieën ademhalings- en gelaatsbescherming blijkt dat de aandacht van de veiligheidsprofessionals en verbeteringen aan de PBM’s zelf, zijn vruchten heeft afgeworpen. Het aantal ongevallen laat zelfs een lichte daling zien.

In de categorie valbeveiliging, blijkt dat de incidentcijfers wereldwijd blijven stijgen. Veel veiligheidsmanagers intensiveren hun inspanningen rond valbeveiliging, voeren interne audits uit, verbeteren de trainingsmethoden en vergroten de bewustwording en preventie-inspanningen onder de werknemers.

Als het gaat om gehoorbescherming, laten de cijfers een ingewikkelder verhaal zien. In enkele westerse landen zien we dat de financiële compensaties voor werkgerelateerde gehoorverlies van werknemers afnemen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van de economische recessie en als gevolg
daarvan minder blootgestelde werknemers.

Uit Europees onderzoek (jan 2014) blijkt dat bij vrouwen het minder waarschijnlijk dat ze de juiste en passende PBM’s kunnen krijgen, zoals gelaatsmaskers met luchtfilter. Dit gebrek aan juiste PBM’s is over de laatste 20 jaar (volgens hetzelfde onderzoek) ook niet of nauwelijks verbeterd. In 1981 is bij 350 bedrijven een onderzoek gedaan naar het beschikbaar stellen van de middelen. Het bleek dat de bedrijven slechts in 14% gehoorbescherming, 14% hoofd- en gezichtsbescherming, 18% ademhalingsbescherming, 50% lichaamsbescherming, 58% handbescherming en 59% voetbescherming specifiek bestemd voor de vrouwen aanbood en dit terwijl 68% van de vrouwen werknemer is.

Wat kun je als bedrijf doen om dit te verbeteren?
Voor de meeste bedrijven klinkt het voorschrift “dragen van de juiste PBM’s” makkelijk. Alleen in de praktijk blijkt het toch lastiger om dit te handhaven. De vraag is: wat zijn dan de juiste PBM’s? Stel dat mensen met chemicaliën werken, dan moeten o.a. de handschoenen daar tegen kunnen. Het
draagvoorschrift zal dan gebaseerd zijn op de geleverde concentratie. De gebruiker realiseert zich niet dat er een “doorslagtijd” is van de handschoen. Hoelang de handschoen bescherming geeft tegen de stof is per stof verschillend.

Het is dus voor een bedrijf belangrijk om enerzijds inzicht te hebben met welke stoffen gewerkt wordt en anderzijds dat de medewerkers een bewustzijn hebben hoe met de stoffen te werken. Dit bewustzijn kan bij een bedrijf ontwikkeld worden door met een aantal betrokkenen eens goed uit te
zoeken welke PBM’s er allemaal zijn. Het is van belang dan ook de wensen van de medewerkers te inventariseren.

Tot slot een tip, met de stappen voor het opzetten van een PBM beheersysteem:
1. risico-inventarisatie en evaluatie
2. beoordeling van de restrisico’s
3. pakket van eisen formuleren
4. vast stellen van interne procedures
5. voorlichting en instructie
6. verstrekking en onderhoud
7. evaluatie en toepassing en gebruik

Veel plezier bij het inrichten van een PBM beheerssysteem.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl