Praktische probleemoplossing, niet gehinderd door enige kennis.

14-05-2013 Kinderen Lego cadeau geven is veelal goed besteed. Ze kunnen urenlang spelen en van alles zelf maken. De een zal zich strak aan de tekeningen houden waar stap voor stap staat waar welk blokje moet komen terwijl de ander het al goed vindt als het een beetje lijkt.

Weer een ander bedenkt zelf iets dat er gemaakt zal worden en vindt de tekening niet wenselijk. Het eindresultaat is dat ze zo trots zijn op het gemaakte speelgoed dat het vaak niet mag worden afgebroken. Een eventuele verbetering wordt niet echt gewaardeerd en al helemaal niet als die na het bouwproces wordt aangebracht.

Kortom, ze zijn erg beschermend ten opzichte van hun werk. Dat lijkt een natuurlijke reactie.
Als ze dan hun product toelichten zie je hoeveel plezier ze hebben met datgene wat ze gemaakt hebben. Veelal zijn ze erg creatief in het bedenken van oplossingen voor problemen. Kritische vragen worden met alle gemak beantwoord of er wordt desnoods een list verzonnen.

Het blijft een mooi proces om te zien hoe de bouw ook tot stand komt, al dan niet volgens de tekening of als een eigen bedenksel.

Er is een aantal dingen dat tijdens de bouw wordt onderzocht:
- Sterkte: het moet hanteerbaar zijn anders breekt het of valt het uit elkaar.
- Doel: het moet een functie vervullen.
- Etc.

In mijn praktijk zie ik veelal dezelfde creativiteit terug. Mensen hebben de mooiste oplossingen bedacht voor praktijkproblemen. Tijdens het bedenken en maken van de oplossing ontstaat een dynamiek en energie waarin veel problemen opgelost worden; bijna alles lijkt mogelijk te zijn.

Tijdens dit proces is de afstemming van wie-wat regelt van wezenlijk belang. Iedereen draagt een deel bij aan de oplossing. Uitgangspunt is dat de oplossingen meestal praktisch van aard zijn.

Een oplossing bijvoorbeeld, die wordt gevonden bij het zoeken naar een handig hulpmiddel om een compressor meer hanteerbaar te maken met het doel om hem dicht bij een mobiele droogijs schoonmaakinstallatie te kunnen plaatsen. Aangezien deze installatie verplaatsbaar is, is het wenselijk dat de compressor eveneens verplaatsbaar is naar de verlangde locatie. Het voorstel is vervolgens om de compressor eenvoudig verrijdbaar te maken.

Deze mooie oplossing wordt bedacht zonder echter de consequenties te overzien. Wie had tevoren kunnen vermoeden dat het hulpstuk ineens een mobiele machine was geworden?
De goede intenties zijn bijzonder creatief, natuurlijk praktisch uitvoerbaar.

De oplossing is tevens vrij eenvoudig: zorg dat de mobiele machine aan de machinerichtlijn gaat voldoen, aangevuld met de eisen voor mobiele machines.

De creatieve medewerkers zijn trots op de door hun bedachte en uitgevoerde oplossing maar meestal ontbreekt er toch iets op het gebied van de veiligheidsprincipes. Hoe komt het dat die ontbreken? In mijn ogen zit het probleem voor een deel in de onbekendheid met de inhoud van de productwetgeving. Wanneer de ontwerpers/ constructeurs bekend zouden zijn met de eisen vanuit deze wetgeving, zijn de consequenties van de aangebrachte wijzigingen op de nieuwe “mobiele machine” eenvoudig te onderkennen.

Hoe kunt u deze creatieve mensen nu verder helpen?
1. Schenk aandacht aan de creatieve mensen, praat regelmatig met hen over welke oplossingen ze bedacht hebben; ze doen het met de beste intenties.
2. Breng de creatieve mensen in contact met de veiligheidskundige / constructeurs en zorg dat ze hen meehelpen met verbeteren van het ontwerp (zou het niet mooi zijn wanneer ze elkaar uiteindelijk vanzelf zouden opzoeken?)
3. Laat de veiligheidskundige / constructeurs de benodigde risicobeoordelingen samen met de creatieve mensen uitvoeren.
4. Voer de bedachte risico-reducerende maatregelen door, breng de beveiligingsmaatregelen aan.
5. Geef waar nodig instructie hoe om te gaan met de mobiele machine.

Het eindresultaat laat zien dat innovatie en samenwerking in veiligheid prima samengaan waarbij de kennis en ervaring van een ieder waardevol is.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl