Transportdiensten

21-01-2013 Om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen in heel Europa op gelijk niveau te brengen heeft de Europese Commissie aan CEN opdracht gegeven normen te ontwikkelen die deze veiligheid kunnen garanderen.

Vervoer gevaarlijke stoffen
Om de veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen in heel Europa op gelijk niveau te brengen heeft de Europese Commissie aan CEN opdracht gegeven normen te ontwikkelen die deze veiligheid kunnen garanderen.
De ADR (European Agreement concerning the transport of Dangerous goods by Road) is geherstructureerd. De ADR en RID (=ADR voor railvervoer) zijn niet alleen voor internationaal vervoer van belang, maar ook voor binnenlands vervoer. In de ADR en RID wordt voor technische eisen zoveel mogelijk naar normen verwezen.

Goederenvervoer
In dit kader wordt gewerkt aan normen die het prestatieniveau van de dienstverlening moeten verhogen. Essentieel daarbij is het inzichtelijk maken van de prestaties op het gebied van kwaliteit, milieu etc. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillende delen van het transportproces.

Personenvervoer
Door de Europese richtlijn voor openbare aanbestedingen kan het bedrijfsleven, over de nationale grenzen heen, meedingen naar overheidsopdrachten op het gebied van openbaar vervoer. Voor een goede vergelijking van de kwaliteit van de aangeboden diensten is het nodig deze diensten te kunnen beschrijven.

Werkgebied
CEN/TC 296 Tanks for transport of dangerous goods
CEN/TC 320 Transport services

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl