Uitleg NEN-EN-ISO 5395-1:2013

07-08-2014 “Tuingereedschap – Veiligheidseisen voor aangedreven grasmaaiers met verbrandingsmotor- Deel 1: Woordenlijst en algemene beproevingen”

De EN-ISO 5395 is opgesteld door Technical Committee ISO/TC 23 “Tractors and machinery for agriculture and forestry”, Subcommittee 13 “Powered lawn and garden equipment”, in samenwerking met CEN/TC 144 ‘’Agricultural machinery – Safety’’.Bij grasmaaiers is het geproduceerde lawaai altijd een belangrijke factor geweest. In EN ISO 5395-1, die van toepassing op grasmaaiers is, is een aparte annex F gewijd aan het meten van de geluidsdruk op oorhoogte van de bediener en het geluidsvermogen dat door de machine wordt uitgestraald.Gerelateerde normen

A-gewogen bepaling van het geluidsvermogen
Voor het bepalen van het niveau van het geluidsvermogen moet de algemeen geldende ISO 3744:2010 worden gebruikt met de volgende aanpassingen:

a) het reflecterende oppervlak wordt vervangen door een kunstmatig oppervlak of door een oppervlakte van natuurlijk gras die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
b) het meetoppervlak moet de vorm hebben van een halve bol zijn met een straal r, die afhankelijk is van de maaibreedte van de machine in kwestie waarbij:
r = 4 m voor machines met een maaibreedte tot 1,2 m;
r = 10 m voor machines met een maaibreedte boven 1,2 m.
c) de microfoon moet op 6 gedefinieerde posities worden geplaatst.
d) de luchttemperatuur moet tussen de 5 en 30 °C zijn en de windsnelheid kleiner dan 8 m/s (bij voorkeur < 5 m/s)
e) de meting moeten met een integrerende geluidsmeter worden uitgevoerd zoals gedefinieerd in IEC 61672-1.
f) de waarde van de omgevingscorrectiefactor K2A, gemeten en bepaald volgens ISO 3744:2010, Annex A, mag maximaal 2 dB zijn en in de metingen worden verrekend.

A-gewogen bepaling van de geluidsdruk op de bedieningsplaats
Voor het bepalen van het niveau van de geluidsdruk moet de algemeen geldende norm ISO 11201:2010 worden gebruikt met de volgende aanpassingen:

a) meetoppervlak en meetomstandigheden als hierboven
b) de metingen moeten worden uitgevoerd in de stand “slow”, of bij voorkeur door gebruikmaking van een integrerende geluidsmeter.
c) de bediener of een vergelijkbare testpop moet een lengte hebben van 1,75 m ± 0,05 m en moet zitten of rechtop staan en vooruit kijken. De plaats van de microfoon ten opzichte van het hoofd van de testpersoon is nauwkeurig in de norm aangegeven.

Bij metingen op natuurlijk gras moet dit eerst tot op maximaal 30 mm worden gemaaid en vrij zijn van bevroren plekken, takken en los gras.

Informatie die moet worden opgeslagen en gerapporteerd
Het gebruikershandboek en de technische documentatie van de machine moet de volgende gegevens over geluid bevatten:

— de A-gewogen geluidsdruk op de bedienersplaats;
— het A-gewogen geluidsvermogen van de machine;
— een verwijzing naar de geluidstest code die is gebruikt;
— de onnauwkeurigheden van de metingen.

In dit deel van de EN-ISO 5395-serie wordt in annex G ingegaan op een testcode voor trillingen die voor deze categorie van mobiele machines is geschreven. Ook deze waarden (trillingen aan het stuur en op de zitting) moeten in de gebruiksaanwijzing en technische documentatie worden vermeld.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl