Verpakkingen

Het werk op dit gebied staat voor een belangrijk deel in het teken van de Europese Richtlijn voor verpakking en verpakkingsafval. In deze richtlijn zijn essentiële eisen gesteld die nader moeten worden uitgewerkt in normen. Hiertoe is door de Europese Commissie een mandaat gegeven aan CEN.
Naast milieuaspecten worden ook prestatie-eisen, beproevingsmethoden, dimensies en automatische identificatie van verpakkingen behandeld. Op het gebied van "Kinderveilige verpakking" en "Tastbare gevaaraanduidingen op verpakkingen" wordt meegewerkt aan Europese normen in het kader van de richtlijn voor de indeling, het verpakken en kenmerken van gevaarlijke stoffen. In deze richtlijn wordt rechtstreeks naar de desbetreffende normen verwezen, waardoor het wettelijk verplicht is deze te gebruiken.

Werkgebied
CEN/TC 261 Packaging
ISO/TC 51 Pallets for unit load method of material handling
ISO/TC 63 Glass containers
ISO/TC 122 Packaging

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl