Verslag van een break out sessie

28-07-2016 Congres Industriële veiligheid 2016 - Wanneer we spreken over de Machinerichtlijn dan wordt vaak ingezoomd op het moment dat de machine klaar is om op de markt te worden gebracht. Wat zijn de verantwoordelijkheden die ontstaan op dat moment?

In mijn break-out sessie tijdens het congres Industriële Veiligheid 2016 ben ik met de deelnemers in de zaal gaan kijken naar de schakels in de keten. Bij het ’ontstaan’ van de machine zijn diverse fabrikanten van onderdelen en (deel) machines betrokken. Hoeveel weet men eigenlijk van de gebruikte onderdelen? Wat mag een koper van een machine op dat punt van een fabrikant verwachten? Wat kan de fabrikant verwachten van haar leveranciers?

Onderzoeksvraag
Betrouwbaarheid van de supply chain is in veel branches een hot topic. Denk bijvoorbeeld aan de discussies die ontstaan zijn over het inzichtelijk hebben van de keten als gevolg van schandalen in de foodbranche. Is de industrie goed gewapend tegen haar eigen schandaal? Vanuit die achtergrond de onderzoeksvraag: Hoe goed heeft de industrie de supply chain in kaart en hoe zeker is zij over de betrouwbaarheid? De handleiding van een machine heeft een juridische betekenis. De vraag of de handleiding voor de aanschaf van een machine wordt gelezen, beantwoordt 30 % van de zaal bevestigend. 74 % van de deelnemers is het eens met de stelling dat de geldigheid van een CE-markering gecontroleerd dient te worden.

Import uit derde landen
Problematiek bij de Import van machines uit landen buiten de EU is bekend bij de aanwezigen:
- 2 % van de aanwezigen in de zaal staat te springen van geluk als aangekondigd wordt dat een machine in een land buiten de EU zal worden aangeschaft
- 26.9 % wil het technisch dossier in die situatie zien, en maar liefst 59,6 % antwoordt dat zij het technisch dossier dan willen hebben.
- 10 % van de aanwezigen geeft aan dat het geen zin heeft om het technisch dossier te vragen - je krijgt het toch niet.

Technisch dossier
Het technisch dossier is eigendom van de fabrikant. In principe heeft een gebruiker geen recht op inzage in het technisch dossier, laat staan om het technisch dossier te krijgen. Dit is alleen anders wanneer hierover schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Het is een onderwerp dat dus aan bod moet komen voor het sluiten van de overeenkomst. Op dat moment kan een koper nog vragen om delen van het dossier te zien of om het dossier te krijgen. Geen vanzelfsprekendheid dus, een kwestie van onderhandelen.

De onzekerheid over de veiligheid van onderdelen lijkt vrij groot; dit duidt op risico’s voor aansprakelijkheid als er fabrikanten-verantwoordelijkheid is genomen.

Verklaring van Overeenstemming
Het controleren van deze verklaring bestaat in ieder geval uit:
• Het vermelden van de toepasselijke Richtlijnen
• Eventueel het vermelden van de gehanteerde normen
• Het gevolgde format van bijlage II
• Ondertekening en status van de fabrikant en/of zijn gemachtigde

Controleer dus of je te maken hebt met een partij die de Machinerichtlijn en de Europese regelgeving kent

Veiligheid van de onderdelen
Van hoeveel procent van de onderdelen kunt u met redelijkheid iets zeggen over de veiligheid?

Tips ter overweging:
“Trek de leverancier erbij voor de RI&E op uw eigen werkplek”
“Vertrouwen (op CE) is goed, controle (ter plaatse) is beter”
“Koop alleen in Europa en doe een volledige check”
“Wat kan je zeggen over de kwaliteit van het technisch dossier?”
“Laat je begeleiden door een veiligheidskundige, ga niet alleen aan het werk”
“Spar af en toe eens met een professional”
“Gebruik gezond verstand bij CE”
“Vooroverleg inkoop, gebruiker/management en safety”
“Technisch dossier compleet en actueel voordat het product in China het schip op gaat naar Nederland”
“Beschouw CE-markering als een middel i.p.v. een doel”
“Regel TD bij contract”
“Werk met een standaard technical scope of work”
“Integreer de CE-eisen in het ontwerpproces”.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl