Wegtoelating van mobiele machines

18-02-2015 Tegenwoordig lijkt het erop dat er geen limiet is op wat er op de openbare weg mag rijden, zelf kom ik (kleine 500cc) auto’s tegen met een bromfietsplaatje. Of quads met een motor kenteken of een step met 500W motor.

Zelf word ik veelvuldig op mijn fiets ingehaald door wat oudere mensen met een fiets met hulpmotor, wat dan weer gewoon een fiets is... Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen soms de weg kwijt raken in het geheel wat volgens de rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) toegelaten moet worden tot het openbare wegverkeer.We gaan het hier niet hebben over wat er allemaal rond rijdt maar over wat allemaal als mobiele machine op de weg mag komen in Nederland. Het begint dan bij de vraag wanneer is iets een mobiele machine? Gelukkig is de machinerichtlijn daar duidelijk over.

Enkele definities vanuitde machinerichtlijn:

a) “Machine waaraan gevaren in verband met haar mobiliteit zijn verbonden”:
- een machine waarvan de werking vereist hetzij een mobiliteit bij het werk hetzij een continue of half- continue verplaatsing langs een reeks vaste werklocaties,
- een machine die zonder verplaatsing werkt, maar die kan zijn voorzien van middelen om haar gemakkelijker te doen verplaatsen van de ene plaats naar de andere.

b) “Bestuurder”: een bediener die belast is met het verplaatsen van een machine. De bestuurder kan hetzij door de machine worden meegevoerd, hetzij de machine te voet begeleiden, hetzij de machine op afstand bedienen.

Het bovenstaande betekend dat de mobiele machines aan de gehele machine richtlijn moeten voldoen inclusief de aanvullende eisen in het hoofdstuk 3 van bijlage I.

Vervolgens is de vraag welke toelatingseisen zijn van kracht en voor welk deel van de wetgeving: weg-, spoorweg-, luchtvaart of vaarverkeer? Alle hebben andere eisen en regels waaraan voldaan dient te worden. Soms wil je dat de mobiele machine voor een of twee van de wetgevingen moet voldoen. Bijvoorbeeld een mobiele kraan die op de weg en op een spoorweg kan rijden. Voor deze mobiele kraan geldt dan dat bij drie instanties de keuring voor toelating uitgevoerd moet worden. Eerst moet de kraan getoetst worden als hef- en hijsinrichting, vervolgens aan de toelatingsregimes voor het wegverkeer en het spoorwegverkeer.

Zoals bij alles is een goede voorbereiding en gedegen onderbouwing belangrijk en scheelt in de rompslomp achteraf.

Enkele tips bij de inrichting van een aanpak hiervoor:
- houdt de oorspronkelijke gegevens van het voertuig / trailer / aanhanger aanwezig bij de keuring;
- documenteer de aanpassingen inclusief gewichtswijzigingen;
- maak gebruik van reeds gekeurde onderdelen zoals bv voor de verlichtingsinrichting;
- zorg voor een correcte werking van alle functionele onderdelen
(reminrichting, verlichting etc.);
- controleer of is voldaan aan de eisen uit de machine richtlijn
(handleiding, etc.).

Tot slot: maak een risicobeoordeling en let daarbij ook op de gevaren zoals afwerking en bevestiging:
- maak een nette en gedegen afwerking van de mobiele machine
(geen rare uitstekende onderdelen)
- bevestig alles op een gedegen manier zodat tijdens het transport niet kan uitklappen of van af kan vallen.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl