Wegvoertuigen

NEN en wegvoertuigennormen

Het bestreken toepassingsgebied van dit aandachtsveld is bijzonder divers. Het betreft alle soorten gemotoriseerde voertuigen die worden toegepast op de openbare weg. Hierbij komen vrijwel alle systemen in de voertuigen aan de orde.In de desbetreffende normcommissie worden voertuigen behandeld die lopen op vloeibare brandstoffen, gasvormige brandstoffen alsmede elektrisch aangedreven voertuigen en hybrides.

Werkgebied
CEN/TC 245 Leisure accommodation vehicles
CEN/TC 301 Road vehicles
CEN/TC 354 Ride-on, motorized vehicles intended for the transportation of persons and goods and not intended for use on public roads - Safety requirements
ISO/TC 22 Road vehicles
ISO/TC 177 Caravans
ISO/PC 241 Road traffic safety management system

Eerder door u bekeken

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl