Zorgplicht werkgever reikt ver: Aansprakelijkheid zelfs voor een collegiale duw??

18-02-2015 Een werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers; hij heeft dus een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers.

Kleine alledaagse voorvallen op de werkvloer kunnen soms grote gevolgen hebben en als werkgever kunt u daarvoor aansprakelijk zijn. Maar tot hoever reikt die zorgplicht eigenlijk?

Voor de rechtbank Rotterdam speelde de volgende zaak. De werknemer (een metselaar) verrichtte op 2 april 2009 renovatiewerkzaamheden aan een pand.

Werknemer was in dienst bij de werkgever die als hoofdaannemer optrad. Deze werkgever had verder een onderaannemer ingeschakeld bij wie een elektricien in dienst was die ook betrokken was bij de renovatie. De werknemer is op 2 april 2009 met zijn collega’s buiten gaan lunchen. Werknemer zat daarbij rustig in een (wankele) stoel op een ietwat hellend vlak. Bovendien heerste er een vrolijke stemming op de werkvloer. De elektricien is tijdens de lunch naast de werknemer gaan zitten en heeft hem voor de grap een duw gegeven. Hierdoor heeft de werknemer zijn rechter sleutelbeen gebroken dat vervolgens niet goed is hersteld.

Werknemer vordert van zowel de onderaannemer als van zijn werkgever schadevergoeding
De rechtbank is van mening dat de elektricien toerekenbaar onrechtmatig heeft gehandeld omdat e elektricien had moeten of kunnen weten dat de onverwachtse duw ernstige gevolgen kon hebben, althans hij had daar rekening mee moeten houden. Dat er een vrolijke stemming heerste op de werkvloer en dat het alleen maar om een grapje zonder kwade intentie ging, doet hier volgens de rechtbank niet aan af. Ook de eigen werkgever is volgens de rechtbank aansprakelijk. Een situatie op de werkvloer van werkgevers valt namelijk al snel onder diens aansprakelijkheid. De werkgever maakt gebruik van werknemers voor zijn bedrijfsuitoefening. De werknemers lopen daarbij gezondheidsrisico’s. De werkgever moet maatregelen treffen en aanwijzingen geven om de risico’s uit te sluiten en deze risico’s verzekeren.

Het betoog dat dit alles niet onder werktijd speelde, omdat de schade is ontstaan in de lunchtijd, volgt de rechtbank niet. Nog steeds heeft werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade geleden, want de lunch werd namelijk genuttigd op het werk met collega’s, die daarbij gebruik maakten van op het werk aanwezige stoelen. Als werkgever heb je ook tijdens de pauzes een bepaalde mate van zeggenschap over alle op de werkplaats werkzame personen. Werkgever had geen maatregelen genomen en aanwijzingen gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen.

Ook al was dit precieze voorval voor niemand precies te voorspellen, werkgever had wel moeten voorzien dat in een uitgelaten sfeer iets dergelijks kon gebeuren. Het had op de weg gelegen van de werkgever om instructies te geven over de plaatsen waar de lunch gegeten kon worden of het onthouden van fysiek contact tussen collega’s. Dat de betreffende elektricien niet in dienst was van werkgever, maar van haar onderaannemer, doet hieraan niets af. Werkgever was immers hoofdaannemer en kon direct of indirect het gedrag van de werknemers van haar onderaannemers beïnvloeden. Werkgever is volgens de rechtbank ook aansprakelijk voor de geleden en nog te lijden schade van de werknemer.

Tip: uit de uitspraak kunnen we concluderen dat de zorgplicht van de werkgever ver reikt. voor u als werkgever is het van belang na te denken over eventuele voorschriften/instructies ook voor tijdens de pauze en dat u ervoor zorg draagt dat werknemer deze voorschriften ook naleven. Doet u dit niet en lijdt een werknemer schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden, dan loopt u risico op aansprakelijkheid voor de schade, ook als het een (werknemer van) onderaannemer is, die de schade veroorzaakt.

Eerder door u bekeken

Publicaties Machinebouw

UIT 76:2016 nl

Europese regelgeving productveiligheid

UIT 78:2018 nl

Overzicht van Europese normen - Machinerichtlijn 2006/42/EC

UIT 58:2010 nl

Risicobeoordeling in kader van Machinerichtlijn

UIT 7:2016 nl

Machinerichtlijn praktisch toepassen

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl