NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

Organisaties hebben terecht veel aandacht voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en daarmee voor hun continuïteit. Hiertoe zijn zij ook wettelijk verplicht. Traditioneel wordt die veiligheid geborgd door diverse afdelingen, procedures en maatregelen. De herziene norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) brengt hier samenhang in.

De herziene NEN 8112 BNO vervangt
NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en
NEN 8112:2010 Leidraad voor ontruimingsplannen. Nieuw aan de norm is dat er wordt uitgaan van een samenhangend pakket van drie categorieën beheersmaatregelen, namelijk bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (afgekort: BIO).

Deze benadering maakt het mogelijk om een optimale balans te creëren tussen de verschillende categorieën maatregelen, zowel wat betreft doelmatigheid als wat betreft benodigde (management)aandacht en investeringen. De integrale benadering houdt ook in dat de drie categorieën maatregelen gelijkwaardig zijn. Het ligt dan ook voor de hand om opzet en onderhoud door een multidisciplinair team te laten uitvoeren.

Procesnorm waarbij eigen ambitieniveau bepalend is

Een bedrijfsnoodorganisatie is altijd maatwerk. De nieuwe norm is een procesnorm gebaseerd op het risico-denken. Naast het wettelijk minimum dat voor de desbetreffende sector geldt, bepaalt het eigen ambitieniveau de uiteindelijke maatregelen om risico’s te voorkomen en hoe (snel) in te grijpen bij een calamiteit. Voor brand in een kantoorgebouw vol zelfredzame mensen gelden andere maatregelen dan voor een verpleeghuis. En een museum heeft natuurlijk bovendien de ambitie om – naast bezoekers en medewerkers – kunstschatten in veiligheid te brengen.

De norm

Vijf stappen

NEN 8112 bevat vijf stappen voor het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie. Onderhoud vindt plaats door de stappen periodiek na te lopen:


Eerder door u bekeken