Veel gestelde vragen rondom 'Werken met NEN 8112'

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat krijgt u bij ‘Werken met NEN8112, BNO-tool?
  • U krijgt geen kant-en-klaar BNO-plan, maar wel ondersteuning bij het proces om met uw team de BNO in te richten. Met het doorlopen van alle stappen heeft u alle ingrediënten voor het inrichten van uw BNO en de bijbehorende plannen. Het gaat erom dat er een bewustwordingsproces wordt doorgemaakt. De omslag van norm naar risicodenken is belangrijk. Dat lukt alleen door samen met de gebruiker het proces te doorlopen en niet door een oplossing ‘over de schutting’ te gooien. De adviseur fungeert in deze als (inhoudelijk) regisseur.
  • (links naar) achtergrond informatie. Bij iedere stap zijn er de nodige links naar rapporten, handboeken etc. die u helpen meer inzicht te krijgen in de materie en waarvan u onderdelen kunt gebruiken in het proces (denk aan praktische tools die er ook inzitten) • De tool is een hulpmiddel, geen eindproduct. Met de tool volg je de stappen, bepaal je de risico’s, de maatgevende scenario’s en het ambitieniveau. Op basis daarvan kom je tot oplossingsrichtingen. Nogmaals: het gaat om het samen doormaken van het proces om te komen tot de gewenste oplossingen en daarbij een juiste afweging tussen B, I en O maatregelen.
  • De tool bevat geen rekenmodellen voor bijvoorbeeld het aantal BHV-ers. Onderzoek toont aan dat er geen goede methode is die de diversiteit in situaties dekt. Dit onderzoek staat in de tool bij stap 1.
  • U kunt de uitkomsten van de stappen 3 en 4 downloaden en printen. Dit zijn de documenten die u zelf maakt met behulp van de voorbeelden in de tool. De risicoanalyse en beheersmaatregelen kunt u nu niet printen. Wij hebben wel begrepen dat dit handig zou zijn en gaan bekijken of we dit toe kunnen voegen.
Hoeveel versies en vestigingen kun je aanmaken?
U kunt voor iedere vestiging of afdeling een nieuwe versie aanmaken. Er zit hier geen plafond in.

Beveiliging? Hoe zijn het systeem en de inhoud beveiligd?
De geüploade bestanden in de tool worden opgeslagen op een server bij onze hostingpartij. Er wordt strikt vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan. De ontwikkelaar van Werken met NEN 8112 en de hostingpartij zijn ISO 27001 gecertificeerd en hebben maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de bestanden te waarborgen. De bestanden worden niet gecodeerd opgeslagen.

Kan je in nieuwe versies gegevens overnemen van de oude versie?
Ja, dat kan. Als u een nieuwe versie van de BNO-tool aanmaakt, wordt gevraagd of u de gegevens uit een eerdere versie wilt overnemen.

Welke documenten kan ik downloaden?
De documenten die u zelf aanmaakt en kunt uploaden naar de tool, kunt u uiteraard ook downloaden en op uw eigen pc bewaren. De uitkomsten van stap 1 en 2 kunt u niet downloaden.

Als abonnement stopt, hoe lang blijven gegevens dan bewaard? (stel dat ik na 2 jaar toch weer abo neem, is alles er dan nog?)
De gegevens blijven nu bewaard. Tenzij u aangeeft dat u de gegevens verwijderd wilt hebben.

In het Bouwbesluit wordt nog naar NTA8112 verwezen, wordt dat aangepast?
Ja, bij volgende nieuwe versie van het Bouwbesluit.

Kan een adviseur een versie aanmaken en deze dan met zijn klant delen? Dus een klant als gebruiker aanmaken? Of ziet de klant dan ook de evt. andere versies van de adviseur?
Een adviseur kan een versie aanmaken voor een klant. Als hij de gegevens met de klant wil delen, moet hij de klant als ‘gebruiker’ opvoeren. Een gebruiker ziet alle versies die de bedrijfsbeheerder heeft aangemaakt. Dus in dit geval zou hij ook de versies van andere bedrijven zien.

Kan ik een plan van aanpak eruit krijgen en kan ik dat printen?
U krijgt met de BNO-tool geen kant-en-klaar BNO plan. U krijgt wel de bouwstenen waarmee u een BNO-plan kunt maken. Bij stap 3 zitten voorbeelddocumenten om bijvoorbeeld de maatgevende scenario’s vast te stellen of de taken van het BNO-team te definiëren.

Hoe veilig is het uploaden van mijn documenten in de BNO-tool?
De geüploade bestanden worden opgeslagen op een server bij onze hostingpartij. Er wordt strikt vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan. De ontwikkelaar van Werken met NEN 8112 en de hostingpartij zijn ISO 27001 gecertificeerd en hebben maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de bestanden te waarborgen. De bestanden worden niet gecodeerd opgeslagen.Verslag infomiddag 14 maart jl

BNO-tool en norm NEN 8112

31-03-2017 Norm NEN 8112

Eerder door u bekeken