Keuzesystematiek Handschoenen

De keuzesystematiek is een hulpmiddel voor iedereen die de juiste beschermende handschoen moet kiezen. De juiste handschoen kiezen, is niet altijd eenvoudig. De betekenis van de symbolen, letter- en cijfercoderingen die de fabrikant op de handschoen zet, is voor de gebruiker vaak niet duidelijk. Deze beslisboom geeft inzicht in de te maken keuzes en de betekenis van de symbolen en cijfer- en lettercoderingen. Ook wordt verwezen naar de van toepassing zijnde normen voor handschoenen.

Download de Keuzesystematiek

U kunt de Keuzesystematiek downloaden als één geheel:
PDF Keuzesystematiek (546kb)
of de losse items individueel zoals hieronder genoemd.

Keuzesystematiek per onderdeel

  1. Mechanisch risico
  2. Risico op contact met chemicaliën
  3. Risico op contact met elektriciteit
  4. Risico op contact met ioniserende straling en/of radioactieve stoffen
  5. Risico op contact met micro-organismen
  6. Risico in koude omgeving (convectie)
  7. Risico van hitte
Stappenplan voor het gebruik van de keuzesystematiek
Stap 1 Stel vast tegen welke risico’s bescherming nodig is
De basis hiervoor is de risico-inventarisatie en -evaluatie. Uit de RI&E blijkt tegen welke (rest)risico’s de drager moet worden beschermd. Zijn het mechanische, chemische, elektrische, biologische, hitte of koude of een combinatie van risico’s?
Stap 2 Doorloop per relevant risico de beslisboom
Bepaal per specifiek(e) risico(’s) het benodigde beschermingsniveau en de bijbehorende markering op de handschoen. Het is belangrijk om niet alleen op het juiste symbool op de handschoen te letten, maar ook op de codering die eronder staat aangegeven. Deze codering geeft aan tegen welke mate van impact de handschoen beschermt.
Stap 3 Selecteer de handschoenen
Als alle relevante risico’s zijn doorgelopen, selecteert u de handschoenen waarop de desbetreffende markering en codering is aangebracht.
Stap 4 Let op andere aspecten
Let bij het kiezen van de juiste handschoen niet alleen op de bescherming, maar ook op aspecten als maatvoering, comfort, duurzaamheid en lees de gebruikersinstructie die met het product wordt meegeleverd.


Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Afdeling Industrie&Veiligheid, telefoon (015) 2 690 180 of e-mail iv@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen' werkt actief mee aan de totstandkoming van Europese normen in het kader van verordening (EU) 2016/245 "Persoonlijke beschermingsmiddelen". Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Normoverzichten PBM

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl