De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) is een certificatieschema om het veilgheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te beoordelen, te meten en continu te verbeteren. Bij de Safety Culture Ladder heeft NEN een Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen.

Safety Culture Ladder helpt bewust veilig werken

De Safety Culture Ladder (voorheen bekend als de Veiligheidsladder) is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen (cultuur & gedrag) in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd.

NEN beheert de Safety Culture Ladder en heeft de Webtool Safety Culture Ladder ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven een zelfinventarisatie uitvoeren als onderdeel van een certificatietraject. De zelfinventarisatie kan ook uitgevoerd worden los van een certificatietraject bijvoorbeeld als een eerste 0-meting of om op een laagdrempelige manier kennis te maken met de aspecten van de SCL.


Hoe werkt de webtool?

De webtool biedt een Self Assessment Questionnaire (SAQ) en mogelijkheden tot de opbouw van een Online dossier. Voordat u start, is het belangrijk bekend te zijn met de treden van de Safety Culture Ladder. Er zijn vijf treden en de laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn begeeft.

SAQ
Aan de hand van vragen uit de SAQ krijgt u inzicht in de veiligheidscultuur van uw organisatie en die van uw medewerkers. Er zijn twee vragenlijsten beschikbaar: de SAQ Compact en de SAQ Extended. De vragenlijsten zijn opgebouwd volgens het certificatieschema van de Safety Culture Ladder. Als beheerder van de webtool kunt u eenvoudig de vragenlijst(en) versturen en beheren. De vragenlijsten zijn geschikt voor alle personen die werkzaam zijn binnen een organisatie: voor de operationele medewerker, de manager, de staffunctionaris enz.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Safety Culture Ladder, kijk hier ยป

Trainingen

Bent u op zoek naar een training over de Safety Culture Ladder ?
Kijkt u hier voor het actuele aanbod.


Eerder door u bekeken