Grafische symbolen

Het gebruik van pictogrammen (symbolen) kan de kans op misverstanden en ongevallen verkleinen, want visuele symbolen zijn concreter dan gesproken taal.

Het zijn eenvoudige, gemakkelijk herkenbare afbeeldingen. Ze zorgen ervoor dat iemand een waarschuwing, aanwijzing of verbod herkent.

Op nationaal en internationaal zijn er verschillende normen voor, al de genoemde normen zijn te bestellen met de goedgekeurde symbolen in de formaten JPG, DWG en EPS. De symbolen uit NEN-EN-ISO 7010 zijn in geschikt gemaakt door NEN voor AutoCAD, full DWG.

Download de hulptabel

Bij het gebruik van de digitale symbolen en de norm NEN-EN-ISO 7010 zult u merken dat, de benaming van de digitale ISO-symbolen afwijkt van de norm. Hierover hebben we veel vragen ontvangen. Daarom is een conversietabel gemaakt waarin is aangegeven welk digitaal symbool correspondeert met de benaming in de norm.

Infobulletin Grafische symbolen

Hierin vindt u de laatste stand van zaken rondom de ontwikkelingen na het aanvaarden van de Europese norm NEN-EN-ISO 7010 en de gevolgen voor de nationale normen NEN 1413, NEN 1414 en NEN 3011.

Mocht u nog inhoudelijke vragen hebben kunt u contact opnemen met mw. Y.Y. Lau, voor de overige vragen kunt u terecht bij NEN Klantenservice, (015) 2 690 391 of via klantenservice@nen.nl.

Download het bulletinNieuwsberichten

NEN 3011:2015 voor veiligheidstekens gepubliceerd

05-03-2015 De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in d...

Hallo!? Gebruik gehoorbescherming!

09-12-2013 Jaarlijks gaan 3000 mensen naar de bedrijfsarts vanwege gehoorschade die ze hebben opgelopen tijdens...

Welke kant op?

03-12-2013 Wie een gebruiksmelding indient (Artikel 1.19 Bouwbesluit 2012) moet, voor zover dit naar het oordee...

Rechtdoor: pijl omhoog of pijl omlaag?

04-09-2013 De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 "Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistr...

Veel gestelde vragen rondom de Grafische symbolen
1) In NEN-EN-ISO 7010 staat niets met betrekking tot maatvoering. Welke norm heb ik daar dan voor nodig?
De uitgangspunten met betrekking tot de maatvoering van de symbolen in NEN-EN-ISO 7010 symbolen zijn gelijk aan de uitgangspunten van de ingetrokken norm NEN 6088. Ook de uitgangspunten van NEN 3011 zijn hieraan gelijk en zijn gebaseerd op NEN-ISO 3864. Vanuit NEN-EN-ISO 7010 wordt ook naar NEN-ISO 3864 verwezen. U kunt dus volstaan met de bestaande maatvoeringen.
2) De vluchtwegaanduiding in NEN-EN-ISO 7010 is anders dan die in NEN 6088, hoe gaan we daarmee om?
Dat klopt. Let u erop dat in tegenstelling tot NEN 6088 in de NEN-EN-ISO 7010 aanduiding boven de vluchtdeur de pijl omhoog dient te worden toegepast. Dit zal in de aanpassing van de NEN 3011 nader worden uitgewerkt.
3) Zijn de symbolen van NEN-EN-ISO 7010 ook verkrijgbaar op cd?
Nee, deze kunt u alleen verkrijgen in een zip.file. Bekijken/bestellen
4) Kan ik de symbolen ook los bestellen?
Nee, dat is niet mogelijk bij NEN.
Maar wel via ISO Online Browsing Platform, naar de site.
5) Wat zijn de gevolgen voor bestaande situaties. Immers Bouwbesluit 2012 verwijst nu naar een norm (NEN 1413) waar ook een Aanvullingsblad voor is gemaakt?
Met betrekking tot het Bouwbesluit en de wijzigingen in de norm wijzigt er eigenlijk niets. De ingetrokken norm kan gewoon worden gebruikt omdat deze in 2012 bij wet is vastgelegd. De norm blijft dus wettelijk van kracht tot het Ministerie met een nieuw wetsvoorstel komt.


Wijzigingen op de Nederlandse normen

In de Arbomail houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de normen voor grafische symbolen. Neem een gratis abonnement.Recent gepubliceerd

 • 1

  ASTM E1380-90(2015)

  Standard Specification for Color Coding of Laboratory Pipets with Mul...

 • 2

  ISO 22324:2015 en

  Maatschappelijke veiligheid - Noodgevallen management - Kleur-gecodeer...

 • 3

  ASTM D7856-15

  Standard Specification for Color and Appearance Retention of Solid and...

 • 4

  NEN 3011:2015 nl

  Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare rui...

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of deelname aan de commissie:

Ying Ying Lau

(015) 2 690 409

iv@nen.nl

Pictogram van de maand!

Elke maand een nieuw Pictogram.
Wat mag wel/of niet?

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!

Download NPR 6070 Whitepaper