NEN 1413:2011 en A1:2013 nl

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s

NEN 1413 beschrijft de weergave van veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s. Naast de aanwijzingen voor het gebruik van symbolen bevat de norm ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van deze tekeningen en schema’s.

NEN 1413 is van toepassing op bouwkundige tekeningen en in schema’s die onderdeel uitmaken van: a) de aanvraag van de vergunningen binnen de omgevingsvergunning, volgens de indieningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor);
b) technische installaties;
c) brandveiligheidinstallaties.

NEN 1413 is niet van toepassing op symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden en fysieke veiligheidssignalering in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

Via het aanvullingsblad A1:2013 van NEN 1413 wordt gewezen op een aantal symbolen dat wijzigt door de Europese overname van ISO 7010:2011 als EN-ISO 7010:2012. Daarnaast is de afkorting Sm voor rookwerendheid veranderd in S200 conform NEN 6075+C1:2012. De symbolen die zijn gewijzigd zijn in een overzicht naast elkaar gezet.

Welke symbolen staan in NEN 1413?

NEN 1413:2011/A1:2013 is verkrijgbaar als zip, deze bevat de symbolen voor vluchtwegaanduidingen, conform de wijzigingen uit NEN-EN-ISO 7010.
• E001 Emergency exit (left hand)
• E002 Emergency exit (right hand)
• E007 Evacuation assembly point
• F001 Fire extinguisher
• F002 Fire hose reel
• F005 Fire alarm call point
• F006 Fire emergency telephone

Bestellen

Terug naar Vluchtwegaanduidingen - Grafsche symbolen

Eerder door u bekeken