NEN 1414-1:2019

Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden - Deel 1: Ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten

NEN 1414-1 beschrijft de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en bereikbaarheidskaarten. De norm bevat ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. De norm geldt voor gebouwen, openbare voorzieningen, technische installaties en fabrieken.

Aanleiding
De herziening van de 1414-1 had twee aanleidingen. De ISO 7010 “Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs” heeft enkele symbolen aangepast. Doordat deze norm is overgenomen door Nederland was het ook nodig de 1414-1 te herzien. De symbolen in de nieuwe 1414-1 zijn nu weer gelijk aan de ISO 7010. De tweede aanleiding komt bij de brandweer vandaan. De titel van de “oude” 1414-1 was “Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden”. De brandweer maakt momenteel gebruik van ontruimingsplattegronden en bereikbaarheidskaarten. Aanvalsplannen worden bij de brandweer steeds meer vervangen door bereikbaarheidskaarten die meer en meer digitaal worden gebruikt. Ontruimingsplattegronden worden opgesteld voor de aanwezigen in het gebouw. De bereikbaarheidskaarten worden voor de brandweer en andere hulpverleners opgesteld.

Welke symbolen staan in NEN 1414-1?

NEN 1414-1:2019 is verkrijgbaar als zip, deze bevat 131 symbolen voor vluchtwegaanduidingen, met o.a.:
• E001 Emergency exit (left hand)
• E002 Emergency exit (right hand)
• E007 Evacuation assembly point
• F001 Fire extinguisher
• F002 Fire hose reel
• F005 Fire alarm call point
• F006 Fire emergency telephone


Bestel

Terug naar Vluchtwegaanduidingen - Grafsche symbolen

Eerder door u bekeken