NEN 3011:2015

Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte

De herziene versie van NEN 3011, de nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart gepubliceerd. De norm vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen en NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’. NEN 3011 richt zich op de praktische opmaak- en ontwerprichtlijnen, en geeft, waar van toepassing, voorbeelden van de veiligheidskleuren en -tekens.

NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs van kracht als EN-ISO 7010, in Nederland geïmplementeerd als NEN-EN-ISO 7010.

Daarbij aansluitend geeft deze norm voor de meest gangbare toepassingen voorbeelden voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er enkele symbolen opgenomen als aanvulling op NEN-EN-ISO 7010, aangezien wet- en regelgeving daartoe noodzaken of omdat daaraan in de praktijk in Nederland behoefte is.

Welke symbolen staan er in de NEN 3011?

• E-NL-001 Verzameling BHV-middelen
• F-NL-001 Brandslang met losse straalpijp
• F-NL-002 Hydrant
• F-NL-003 Aansluitpunt droge blusleiding
• F-NL-004 Ondergrondse brandkraan
• M-NL-001 Nooddeur vrijhouden
• M-NL-002 Branddeur sluiten
• P-NL-001 Verboden toegang voor onbevoegden
• W-NL-001 Waarschuwing, explosieve atmosfeer

De norm wordt geleverd als PDF en de symbolen digitaal in de formaten DWG, EPS en AI. U kunt bij bestellen kiezen voor:
1. Digitaal (PDF): Zip file, deze kunt u direct downloaden
2. Papier: USB-stick

In verband met de symbolen is er bij bestellen op papier gekozen voor een USB-stick. Verzendkosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Bestel NEN 3011

Terug naar Vluchtwegaanduidingen - Grafsche symbolen

Eerder door u bekeken