NEN-EN-ISO 7010 en Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens. Geregistreerde veiligheidstekens

Sinds 2014 is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen als Europese norm. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland.

NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Dit wordt dan NEN-EN-ISO 7010. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moet een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden herzien. Zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag NEN in nationale normen omschrijven.

Door het herzien van de normen sluit NEN ook beter aan op de eisen van het Bouwbesluit. Naar verwachting worden enkele correcties toegepast in het Bouwbesluit. Daarbij wordt ook de verwijzing naar normen geactualiseerd.

Met de publicatie van wijzigingsbladen wordt een aantal symbolen ingetrokken, totdat de herziene versies zijn gepubliceerd. Deze keuze is gemaakt omdat het doorvoeren van de wijzigingen in de nationale normen meer tijd vergt dan verwacht. Eerder is gecommuniceerd dat de herziene versies in januari 2013 als ontwerp gepubliceerd konden worden, dit blijkt helaas voor de normcommissie ‘Grafische symbolen’ niet haalbaar.

Bericht over de gevolgen voor de Nederlandse normen »
Norm Inhoud exclusief symbolen Inclusief symbolen
NEN-EN-ISO 7010:2012
Hoofdnorm
138 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A1
Amendment 1
11 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A2
Amendment 2
11 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A3
Amendment 3
6 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A4
Amendment 4
22 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A5
Amendment 5
10 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A6
Amendment 6
3 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel
NEN-EN-ISO 7010:2012/A7
Amendment 7
5 symbolen
Inhoud
Bestel Bestel

Terug naar Vluchtwegaanduidingen - Grafsche symbolen

Eerder door u bekeken