Werken met NEN 8112, BNO-tool

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening - wat moet u doen bij een calamiteit en wat is de calimiteit? Wie moet er worden gewaarschuwd? Hoe nu verder? Vragen waarvan de antwoorden moeten staan in een bedrijfsnoodplan. Een plan wat verder gaat dan alleen ontruimen!

Toolkit Ontruimingsplan is met het verschijnen van de nieuwe NEN 8112:2017, doorontwikkeld en heet nu 'Werken met NEN 8112, BNO-tool. U kunt de nieuwe functionaliteiten zelf ervaren. Ook de nieuwe versie van de norm NEN 8112 is gepubliceerd.

Deze complete vernieuwde NEN 8112 is verwerkt in deze BNO-tool, een online tool. Hierin is ook de NEN 4000 opgegaan. Het maken van uw bedrijfsnoodplan wordt voor u met Werken met NEN 8112 een stuk gemakkelijker en u bespaart veel tijd.


Instapabonnement
3 maanden op proef voor € 50,- complete Werken met NEN 8112.
Indien u verlengt, stapt u over op een jaarabonnement voor € 325,-

Een jaar toegang t/m 4 gebruikers
Complete Werken met NEN 8112 voor een jaar € 325,-

Een jaar toegang vanaf 5 gebruikers
Complete Werken met NEN 8112 voor een jaar € 475,-

Naar Werken met NEN 8112

NEN 8112:2017

NEN 8112 biedt een organisatie, bedrijf of instelling een structuur om zich goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of andere verstoringen van haar/zijn primaire proces(sen). De norm gaat over het ontwerpen en vervolgens implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) met inbegrip van de bedrijfshulpverlening (BHV) en de bijbehorende (nood)plannen. De norm bevat handvatten voor het BNO-beleid, de prestaties van de BNO en de documentatie in het BNO-plan.

De uitwerking van de norm volgt de stappen in het totale proces van de bedrijfscontinuïteit en laat de positie zien van de BNO ten opzichte van de andere aspecten daarin. Omdat dit een procesnorm is, wordt er wel gerefereerd aan normen en eisen, maar is het proces belangrijker. Deze norm is de samenvoeging van en vervangt NEN 4000:2008 en NEN 8112:2010.

In deze norm is naast aandacht voor BNO in bedrijfsgebouwen, aandacht voor BNO in ‘niet-gebouwen’ zoals openbaarvervoersystemen en evenemententerreinen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Femke Stoverinck.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl