Praat mee over conditiemeting

Meer weten over NEN 2767 conditiemeting? Bij NEN helpen we u graag verder

Het ontwikkelen en up-to-date houden van de inhoud van NEN 2767 wordt gedaan door verschillende partijen die verbonden zijn met dit onderwerp, zoals woningbouwcorporaties, adviesbureaus en overheden. Al deze organisaties nemen deel aan de zogenoemde normcommissie Conditiemeting. Lees hieronder meer over o.a. de werkwijze, structuur en samenstelling van de normcommissie, maar ook hoe uw organisatie kan meepraten.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie Conditiemeting (NC 351264) is verantwoordelijk voor NEN 2767 ‘Conditiemeting’. Het doel van de conditiemeting is het objectief en éénduidige vaststellen van de technische toestand van een bouwdeel op basis van waargenomen gebreken op het moment van de inspectie. NEN 2767 is toonaangevend voor technische inspectie voor de bepaling van de conditie van de gebouwde omgeving in Nederland. De commissie zet zich in voor het in stand houden en verder ontwikkelen van deze norm, zowel nationaal als op Europees niveau.

Daarnaast is de normcommissie ‘Conditiemeting’ verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van conditiemeting bij de Nederlandse achterban.

Conditiemeting in Europa

CEN/TC 319/WG 11 ‘Condition assessment methodologies’ houdt zich bezig met fysieke technische conditiebepaling van ‘all types of immobile constructed assets’. Nederland voert het secretariaat (NEN) en het voorzitterschap van deze werkgroep. Deze werkgroep is opgestart op initiatief van de normcommissie conditiemeting om NEN 2767 tot een Europese standaard te verheffen. Inmiddels zijn er meerdere nieuwe normontwikkelingen in deze werkgroep gestart. Via deze link vindt u meer informatie over het werkprogramma van de werkgroep.
In november 2019 is CEN/TS 17385:2019 'Method for condition assessment of immobile constructed assets' gepubliceerd. Met deze Technical Specification (TS) wordt toegewerkt naar één Europese methodiek voor conditiemeting die gebaseerd is op NEN 2767. Een CEN/TS is vergelijkbaar met wat wij in Nederland een NTA of een NVN (voornorm) noemen. Andere Europese asset owners krijgen met de CEN/TS 17385 de kans kennis te maken met conditiemeting. In de toekomst wordt er gestreeft naar de doorontwikkeling van deze CEN/TS tot een Europese (EN) norm.

Structuur


De normcommissie ‘Conditiemeting kent een structuur met verschillende gremia (commissies, werkgroepen en expertteams). De normcommissie ‘Klein’ (NCK) bepaalt, in afstemming met de normcommissie ‘Groot’ (NCG), het werkgebied van de commissie. De NCK beperkt zich tot circa 20 partijen en vormt een goede afspiegeling van de markt. De NCK komt 3 keer per jaar bijeen.

Normcommissie ‘Groot’ (NCG) en Normcommissie 'Klein' (NCK)

In de normcommissie ‘Groot’ (NCG) komen alle leden uit de normcommissie samen, zowel de deelnemers aan de NCK als alle deelnemers aan de werkgroepen en expertteams. De NCG heeft een adviserende rol richting de NCK en komt jaarlijks 1 á 2 keer bijeen.

Dagelijks Bestuur (DB)

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit 6 personen. Het DB coördineert de dagelijkse gang van zaken en neemt beslissingen die geen of weinig uitstel verdragen. Verder bereidt het DB stukken voor die ter besluit worden voorgelegd aan de NCK en is verantwoordelijk voor de communicatie namens de normcommissie. Het DB ondersteunt de NCK.

De werkgroepen (WG)

De werkgroepen (WG) zijn belast met de uitvoering van de werkzaamheden. Voor specifieke, taakgerichte werkzaamheden zijn expertteams ingericht. De werkgroepen en expertteams nemen, na afstemming met en goedkeuring van het NCK, de ontwikkeling van nieuwe normen ter hand. Ook adviseren zij het NCK over aanpassingen van bestaande normen en producten en de vraag uit de markt. De NCK is eindverantwoordelijk en neemt besluiten over de publicatie van de normatieve documenten en andere producten die door de werkgroepen en expertteams worden uitgewerkt.

WG ‘Redactie Beheer en Onderhoud’

Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van NEN 2767-1, de dataset van NEN 2767-2, evenals NPR 4768. Daarnaast is de WG verantwoordelijk voor de bibliotheek en de aanpalende documenten waaronder de handreiking NEN 2767 / NPR 4768.

WG ‘Methodiek’

Deze werkgroep heeft de verantwoording over de methodische aspecten van de norm. Producten die worden ontwikkeld in de expertteams van WG Methodiek worden door de WG Methodiek getoetst op hun aansluiting met de methodiek van NEN 2767.

WG ‘Begeleiding CEN/TC 319/WG 11’

Deze werkgroep volgt en draagt bij aan de Europese normontwikkelingen rondom conditiemeting binnen CEN/TC 319/WG 11 ‘Condition assessment methodologies’.

Wie doen mee?

Bij de normcommissie zijn een groot aantal marktpartijen aangesloten, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de markt.

Bekijk het overzicht van de deelnemende organisatiesWat zeggen experts?

Normen

Nieuwsgierig welke normen zijn ontwikkeld door de normcommissie? Bekijk de normen conditiemeting.

Contact

Wat zijn de voordelen van het participeren aan deze normcommissie?

Door deel te nemen aan een normcommissie heeft u invloed op normontwikkelingen, toegang tot een (inter)nationaal technisch en commercieel netwerk, krijgt u nieuwe inzichten, werkt u mee aan kennisuitwisseling en heeft u sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van conditiemeting, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden?

Neem contact op met Katrien Volleman of Rob Kotte voor meer informatie of vul uw gegevens in zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Rob Kotte

Rob Kotte

Rob Kotte is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een mail naar bi@nen.nl.

Vul uw gegevens in

Normen en trainingen

Wilt u meer weten over (het bestellen van) de normen en/of over de trainingen rondom NEN 2767 conditiemeting?

NEN Klantenservice

NEN Klantenservice

Neem contact op met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!

Inhoudelijke normvragen

Heeft u een inhoudelijke vraag over NEN 2767?

Forum NEN 2767 Conditiemeting

Forum NEN 2767 Conditiemeting

Ga naar het 'Forum NEN 2767 Conditiemeting' en stel uw vraag aan een expert.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen m.b.t. NEN 2767?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

U kunt door NEN automatisch op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van NEN 2767 conditiemeting. Laat uw gegevens achter