Normen conditiemeting

Meer weten over NEN 2767 conditiemeting? Bij NEN helpen we u graag verder


NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Hiermee kan gestuurd worden op prestatie-eisen, zodat een eigenaar of beheerder inzicht heeft in de aanwezige gebreken en weet welke risico’s hij loopt als die niet worden opgelost. De norm zorgt ervoor dat inspecteurs betrouwbare informatie aanleveren waardoor meerjarenprogramma’s kunnen worden ontwikkeld. Hiermee krijgt de eigenaar/beheerder input voor zijn beleid en kan zo ook richting geven aan het stellen van prioriteiten voor herstel van gebreken. Zo is er grip op de technische toestand, de risico’s en kosten op korte en lange termijn.

Normen

NEN 2767 bestaat uit de onderstaande delen:

NEN 2767-1

NEN 2767-2

NEN 2767-4 webapplicatie

NPR 4768

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek
Deze norm geeft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen.

Bestel nu
Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Gebrekenlijsten (gebouwen)
Deze norm geeft de gebrekenlijsten voor bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen, inclusief de bij het gebouw behorende terreinen en terrein-
voorzieningen.

Bestel nu
Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Gebrekenlijsten infra (webapplicatie)
De NEN 2767-4 webapplicatie is een gebruiksvriendelijke tool voor conditiemeting infrastructuur waarmee u gemakkelijk kan bepalen welke gebreken zich voor kunnen doen per bouwdeel. Ook is voor elk gebrek aangegeven welk belang het heeft.

Bestel nu
Conditiemeting – Definities en foto's van decompositie en gebreken infra
NPR 4768 is een aanvulling op de webapplicatie infrastructuur (NEN 2767-4) en geeft definities en foto's van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en gebreken. Door voorbeeldfoto’s krijgt u een referentiekader van de intensiteit van de gebreken en zorgen de definities voor een eenduidige begripsvorming.

Bestel nu

Deze normen leren toepassen? NEN geeft verschillende praktische trainingen. Bekijk de mogelijkheden

Bekijk de overige relevante publicaties

• NEN 2767-1 in het Engels
Condition assessment built environment – Part 1: Methology.
Bestel

NEN 2767-4 / NPR 4768 – Handreiking
Download

• NEN 2767-4 / NPR 4768 – Wijzigingsformulier
Download

• NEN 2767-4 / NPR 4768 – Forum
Ga naar het forum

• CEN/TS 17385
Method for condition assessment of immobile constructed assets.
Bestel

• Conversietabel riolering
Conversie inspectie resultaten NEN 3399 – NEN 2767. Deze conversietabel geeft een handreiking voor de vertaling van inspectieresultaten volgens NEN 3399 naar NEN 2767.
Bestel

• CROW - NEN 2767 - Vertaaltabel wegen
Dit document bevat vertaaltabellen om de resultaten van de bestaande inspectiemethodiek.
Download

Doelstellingen NEN 2767

Het uitgangspunt van de NEN 2767-reeks is het bereiken van een transparante, herleidbare en daarmee persoonsonafhankelijke vaststelling en registratie van gebreken. Dit leidt tot een eenduidige conditie waarmee de technisch toestand op het moment van inspectie wordt vastgelegd. Deze registratie kan samen met andere informatie als input dienen voor vervolgprocessen zoals de verdeling van beschikbare onderhoudsbudgetten, risicoanalyses, instandhoudingsplannen, meerjarenonderhoudsplannen, onderhoudscontracten, etc.

Onderhoudskosten zijn een belangrijk deel van de benodigde budgetten voor de gebouwde omgeving. Beheerders en eigenaren hebben ervaren dat de kwaliteit van inspecties en de daarop gebaseerde onderhoudsplannen sterk kunnen variëren. Van daaruit is bij de beheerders en eigenaren de behoefte ontstaan aan een transparante en herleidbare inspectiemethodiek voor de gehele gebouwde omgeving.

De conditiemeting kent nadrukkelijk een technische invalshoek. Bij het ondersteunen van beleid en beheer voor onderhoud is het van belang te onderkennen dat de conditie slechts één van de invloedsfactoren is die een rol spelen. Andere thema’s die een rol kunnen spelen zijn onder andere verzorging van het object, voldoen aan wet- en regelgeving, gebruikskwaliteit, maatschappelijke kwaliteit, locatie, imago, flexibiliteit en de gevolgen bij uitval. De conditiemeting is dus één van de relevante hulpmiddelen die input levert voor ondersteuning, toetsing en onderbouwing van het beleid van een beheerorganisatie. Dit beleid bepaalt de randvoorwaarden waaronder de resultaten van de conditiemeting worden vertaald in toepassingen.

NEN 2767 heeft de volgende doelstellingen:

 • schept uniformiteit in de conditiescore per bouwdeel door een waarde die de technische toestand van het bouwdeel uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van ernst, omvang en intensiteit van een gebrek.
 • brengt inzicht en eenheid in de soorten gebreken op basis van de gebrekenparameters ernst, omvang en intensiteit.
 • classificeert de aangetroffen gebreken en kan ondersteunen bij de prioriteitsstelling: een rangorde aanbrengen in de noodzaak van herstel van de aangetroffen gebreken.
 • is een hulpmiddel voor toetsing, sturing en uitvoering voor organisatieonderdelen die gericht zijn op beheer en onderhoud.

Voor wie
NEN 2767 is opgesteld voor de volgende doelgroepen:

 • rijksoverheden, provincies, gemeenten
 • eigenaren van objecten in de gebouwde omgeving
 • beheerders van objecten in de gebouwde omgeving
 • particuliere eigenaren, woningcorporaties en beleggers
 • huurders en/of gebruikers van objecten in de gebouwde omgeving
 • adviseurs, ingenieurs en inspecteurs
 • aannemers, installateurs en onderhoudsbedrijven

Methodiek toepassen in de praktijk

NEN heeft verschillende trainingen en leergangen (opleidingen) ontwikkeld op het gebied van de NEN 2767-methodiek en de toepassing ervan. De trainingen bieden inzicht, kennis en vaardigheden die gericht zijn op de praktische toepassing van de norm in de praktijk. Met de leergangen wordt u via opeenvolgende modules in theorie en praktijk opgeleid te werken, zodat u er ook echt concreet mee aan de slag kan. Alle trainingen en leergangen zijn overigens ook beschikbaar als bedrijfstraining, mocht uw organisatie daar behoefte aan hebben.

Meer lezen over het leren toepassen van NEN 2767 in de praktijk? Bekijk onze praktijkgerichte trainingen en leergangen

Handig om te hebben...

Infographic NEN 2767
De infographic (pdf) laat op een speelse manier zien waar NEN 2767 voor conditiemeting over gaat.

Whitepaper NEN 2767 methodiek
In de whitepaper (pdf) worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht van NEN 2767-1 (Methodiek conditiemeting gebouwde omgeving). Wilt u meer weten over de methodiek van NEN 2767 conditiemeting? Download dan nu de uitgebreide whitepaper. Deze whitepaper neemt de vernieuwde methodiek onder de loep.

Praktisch naslagwerk

In de praktijkgids 'NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving' leest u hoe u NEN 2767 kunt toepassen om te komen tot een eenduidig en gestructureerd inzicht in de technische toestand van gebouwen, infrastructuur en andere beheerobjecten. Ook krijgt u inzicht in de risico’s die waargenomen gebreken opleveren als deze niet worden hersteld.

Deze gids legt de norm helder uit en geeft vele voorbeelden voor de toepassing in de praktijk. De voorbeelden gaan over de werkwijze van conditiemeting van gebouwen, maar gelden evengoed voor infrastructuur. Deze gids is dan ook een waardevolle aanvulling op de norm en nuttig voor iedereen die te maken heeft met inspectie, beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving.

 • Praktijkgericht
 • Makkelijk leesbaar
 • Betrouwbaar

Bestel nu

Meer leren over het toepassen van de NEN 2767 methodiek in de praktijk?
Lees meer over praktijkgerichte trainingen en opleidingen NEN 2767 conditiemeting

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Waar kan ik normen voor conditiemeting bestellen?

U kunt alle normen bestellen bij NEN. U kunt dat gemakkelijk doen in de NEN shop.

Ik heb vragen over de bestelling/betaling/levering. Met wie kan ik contact opnemen?

Voor al uw vragen over de bestelling/betaling/levering/ van uw normen, kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!

Kan ik NEN 2767 gecertificeerd worden?

U kunt bij NEN de opleiding ‘Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed’ volgen. NEN bereidt u via opeenvolgende theoretische en/of praktische modules voor op het SCEV-examen. (Opgaan voor het SCEV-examen is optioneel.) Na het succesvol afronden van deze opleiding, en als u ook over de relevante ervaring en vakkennis beschikt, kan het SCEV-examen ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed’ worden afgelegd. Hiermee kunt u zich als kwaliteitsinspecteur onderscheiden in de inspectiemarkt. SERTUM treedt op als Register, waarbij een gecertificeerd persoon zich kan inschrijven. In de toekomst komt er mogelijk ook nog certificering t.a.v. beheersing van de NEN 2767 voor technisch beheerder/ opzichter onderhoud. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om ook software te certificeren waarin NEN 2767:2017 wordt toegepast. De conditiemeting is onderdeel van de RVB-BOEI methodiek. Naast Onderhoud (conditiemeting) worden in een RVB-BOEI inspectie ook de onderwerpen brandveiligheid, energie & duurzaamheid en regelgeving meegenomen. HOBEON certificeert voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de Integraal Inspecteurs Vastgoed. Er zijn verschillende hogescholen in Nederland die hiervoor opleidingen verzorgen.

Kan ik NEN 2767 gebruiken voor onderhoudscontracten?

Het uitvoeren van een conditiemeting conform NEN 2767 kan onderdeel vormen van een onderhoudscontract. Hiermee kunnen leverancier en afnemer overeenkomen dat de technische staat van het beheerobject periodiek wordt vastgesteld aan de hand van een conditiemeting volgens
NEN 2767. Op basis van de uitkomsten kunnen beslissingen genomen worden ten aanzien van het onderhoud van het beheerobject.

Is NEN 2767 verplicht?

Normen zijn vrijwillige afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces. Het zijn geen wetten maar 'best practices' die partijen kunnen bij het maken van afspraken. NEN 2767 is zo'n 'best practice' die partijen kunnen gebruiken bij het maken van afspraken over het uitvoeren van een conditiemeting. Als beide partijen het eens zijn over het van toepassing verklaren van een norm dan kan deze gebruikt worden. Het is daarbij wel belangrijk dat beide partijen kennis kunnen nemen van de inhoud van een norm. NEN 2767 is een breed geaccepteerde norm en wordt veelvuldig toegepast. De normcommissie werkt continu aan de doorontwikkeling van deze norm.

Is NEN 2767 ook in het Engels beschikbaar?

In de bijeenkomst van de Conditiemeting normcommissie en werkgroepen eind 2017 werd door de leden aangegeven dat doorontwikkeling van NEN 2767-1:2017 tot een Europese standaard en de vertaling van de norm hoog op de prioriteitenlijst gezet. Reden hiervoor is dat veel internationaal opererende organisaties, van adviesbureaus tot 'asset owners', ook over de grenzen van Nederland met de norm willen kunnen werken. De normcommissie heeft dit ter harte genomen en vooruitlopend op de ontwikkeling en publicatie van de Europese CEN Technical Specification (TS) voor 'condition assessment' is de Engelse vertaling van de norm gestart. Begin 2019 is de Engelse vertaling van
NEN 2767-1:2017 (en) dan ook gepubliceerd.

Kan ik NEN 2767 in de rest van Europa gebruiken?

Er wordt op het moment hard gewerkt aan een Europese standaard voor Conditiemeting. In CEN/TC 319 'Maintenance' werkgroep 11 'Condition assessment' is afgelopen jaren i.s.m. Noorwegen, Engeland, Italie, Sweden, Belgie, Spanje en Duitsland hard gewerkt aan een CEN Technical Specification (CEN/TS) voor condition assessment gebaseerd op NEN 2767-1:2017. Een CEN Technical Specification (CEN/TS) is vergelijkbaar met wat wij in Nederland een Nederlandse VoorNorm (NVN) noemen. Andere Europese landen zijn niet verplicht een CEN/TS nationaal over te nemen en conflicterende nationale normen in te trekken zoals ze dat wel zijn met een Europese Norm (EN). Het doel van een CEN/TS is om de (Europese) markt bekend te maken met een onderwerp (conditiemeting) om op een later moment hier mogelijk een Europese norm (EN) van te maken. De verwachting is dat de CEN/TS voor Conditiemeting eind 2019 wordt gepubliceerd.

Ik wil meer lezen over het begrip conditiemeting.

Bekijk de pagina 'Achtergrond conditiemeting' voor uitleg over conditiemeting, conditiescores, gebrekenlijsten, risicobeoordelingen, etc.

Contact

Normen en trainingen

Wilt u meer weten over (het bestellen van) de normen en/of over de trainingen rondom NEN 2767 conditiemeting?

NEN Klantenservice

NEN Klantenservice

Neem contact op met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!

Inhoudelijke normvragen

Heeft u een inhoudelijke vraag over NEN 2767?

Forum NEN 2767 Conditiemeting

Forum NEN 2767 Conditiemeting

Ga naar het 'Forum NEN 2767 Conditiemeting' en stel uw vraag aan een expert.

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen m.b.t. NEN 2767?

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

U kunt door NEN automatisch op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van NEN 2767 conditiemeting. Laat uw gegevens achterMeepraten over de normen

Wilt u deelnemen aan de normcommissie of wilt u meer informatie over de normcommissie?

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Rob Kotte

Rob Kotte

Rob Kotte is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een mail naar bi@nen.nl.