Normen conditiemeting

Meer weten over NEN 2767 conditiemeting? Bij NEN helpen we u graag verder


NEN 2767 is dé norm voor conditiemeting. De norm zorgt voor het uniform inspecteren en in kaart brengen van de technische staat van alle bouw- en installatie delen m.b.t. gebouwen en/of infrastructuur. Door middel van conditiescores maakt u gemakkelijk vergelijkingen tussen de verschillende onderhoudstoestanden van objecten. Zo heeft u met de resultaten inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s en zo kunt u meerjarige onderhoudsplanningen opstellen. Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit waarborgen.

Normen

NEN 2767 bestaat uit de onderstaande delen:

NEN 2767-1

NEN 2767-2

NEN 2767-4 webapplicatie

NPR 4768

Conditiemeting gebouwde omgeving - Deel 1: Methodiek
Deze norm geeft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. In de methodiek is gesteld dat de invloed op de bedrijfsvoering geen relatie heeft met de conditie.

Bestel nu
Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Gebrekenlijsten (gebouwen)
Deze norm geeft de gebrekenlijsten voor bouwkundige en gebouwgebonden installatietechnische elementen, inclusief de bij het gebouw behorende terreinen en terrein-
voorzieningen.

Bestel nu
Conditiemeting van bouw- en installatiedelen – Gebrekenlijsten infra (webapplicatie)
De NEN 2767-4 webapplicatie is een gebruiksvriendelijke tool voor conditiemeting infrastructuur waarmee u gemakkelijk kan bepalen welke gebreken zich voor kunnen doen per bouwdeel. Ook is voor elk gebrek aangegeven welk belang het heeft.

Bestel nu
Conditiemeting – Definities en foto's van decompositie en gebreken infra
NPR 4768 is een aanvulling op de webapplicatie infrastructuur (NEN 2767-4) en geeft definities en foto's van de beheerobjecten, elementen, bouwdelen en gebreken. Door voorbeeldfoto’s krijgt u een referentiekader van de intensiteit van de gebreken en zorgen de definities voor een eenduidige begripsvorming.

Bestel nu

Deze normen leren toepassen? NEN geeft verschillende praktische trainingen. Bekijk de mogelijkheden

Bekijk de overige relevante publicaties

• NEN 2767-1 in het Engels
Condition assessment built environment – Part 1: Methology.
Bestel

NEN 2767-4 / NPR 4768 – Handreiking
Download

• NEN 2767-4 / NPR 4768 – Wijzigingsformulier
Download

• NEN 2767-4 / NPR 4768 – Forum
Ga naar het forum

• Conversietabel riolering
Conversie inspectie resultaten NEN 3399 – NEN 2767. Deze conversietabel geeft een handreiking voor de vertaling van inspectieresultaten volgens NEN 3399 naar NEN 2767.
Bestel

• CROW - NEN 2767 - Vertaaltabel wegen
Dit document bevat vertaaltabellen om de resultaten van de bestaande inspectiemethodiek.
Download

Toepassingsgebied NEN 2767

Het uitgangspunt van NEN 2767 is de behoefte aan een onafhankelijke registratie van de conditie van onroerend goed of infrastructuur. Onderhoudskosten bepalen een belangrijk deel van de kosten van vastgoed of infrastructuur. Beheerders die ervaring hebben met het opstellen en gebruiken van onderhoudsplanningen constateren dat voor eenzelfde gebouw of infrastructurele object soms zeer uiteenlopende onderhoudsmaatregelen worden aanbevolen. Van daaruit is bij de beheerders de behoefte ontstaan aan een persoonsonafhankelijke opname- en registratiesystematiek. De daarvoor ontwikkelde methodiek wordt conditiemeting genoemd.

Vanwege de behoefte aan eenduidigheid voor een uniforme toepassing is de methodiek herzien en vastgelegd in een norm. De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw- en installatiedelen. De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot planning van onderhoudsmaatregelen en de (meerjaren)begroting. De conditiemeting kent nadrukkelijk een technische invalshoek.

Voor wie
NEN 2767 is opgesteld voor de volgende doelgroepen:

  • eigenaren, beheerders en verhuurders van vastgoed
  • potentiële investeerders in bestaand vastgoed
  • inspecteurs en adviseurs
  • aannemers, onderhoudsbedrijven en installateurs

Methodiek toepassen in de praktijk

NEN heeft verschillende trainingen en leergangen (opleidingen) ontwikkeld op het gebied van NEN 2767. De trainingen bieden een verdieping op specifieke vakterreinen. Met de leergangen wordt u via opeenvolgende modules in theorie en praktijk opgeleid te werken

Meer lezen over het leren toepassen van de NEN 2767 in de praktijk? Bekijk onze praktijkgerichte trainingen en leergangen

Handig om te hebben...

Infographic NEN 2767
De infographic (pdf) laat op een speelse manier zien waar NEN 2767 voor conditiemeting over gaat.

Whitepaper NEN 2767 methodiek
In de whitepaper (pdf) worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht van NEN 2767-1 (Methodiek conditiemeting gebouwde omgeving). Wilt u meer weten over de methodiek van NEN 2767 conditiemeting? Download dan nu de uitgebreide whitepaper. Deze whitepaper neemt de vernieuwde methodiek onder de loep.

Praktisch naslagwerk

In de praktijkgids 'NEN 2767 Conditiemeting gebouwde omgeving' leest u hoe u NEN 2767 kunt toepassen om te komen tot een eenduidig en gestructureerd inzicht in de technische staat van bouwdelen en in de risico’s die waargenomen gebreken opleveren als deze niet worden hersteld.

Deze gids legt de norm helder uit en geeft vele voorbeelden voor de toepassing in de praktijk. De voorbeelden gaan over de werkwijze van conditiemeting van gebouwen, maar gelden evengoed voor infrastructuur. Deze gids is dan ook een waardevolle aanvulling op de norm en nuttig voor iedereen die te maken heeft met inspectie, beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving.

  • Praktijkgericht
  • Makkelijk leesbaar
  • Betrouwbaar

Bestel nu

Meer leren over het toepassen van de NEN 2767 methodiek in de praktijk? Bekijk ook onze praktijkgerichte trainingen. Lees meer over trainingen NEN 2767 conditiemeting

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Waar kan ik normen voor conditiemeting bestellen?

U kunt alle normen bestellen bij NEN. U kunt dat gemakkelijk doen in de NEN shop.

Ik heb vragen over de bestelling/betaling/levering. Met wie kan ik contact opnemen?

Voor al uw vragen over de bestelling/betaling/levering/ van uw normen, kunt u contact opnemen met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!

Kan ik NEN 2767 gecertificeerd worden?

U kunt bij NEN de opleiding ‘Leergang NEN 2767: Conditiemeting gebouwen - Onderhoudsinspecteur vastgoed’ volgen. NEN bereidt u via opeenvolgende theoretische en/of praktische modules voor op het SCEV-examen. (Opgaan voor het SCEV-examen is optioneel.) Na het succesvol afronden van deze opleiding, en als u ook over de relevante ervaring en vakkennis beschikt, kan het SCEV-examen ‘NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed’ worden afgelegd. Hiermee kunt u zich als kwaliteitsinspecteur onderscheiden in de inspectiemarkt. SERTUM treedt op als Register, waarbij een gecertificeerd persoon zich kan inschrijven. In de toekomst komt er mogelijk ook nog certificering t.a.v. beheersing van de NEN 2767 voor technisch beheerder/ opzichter onderhoud. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om ook software te certificeren waarin NEN 2767:2017 wordt toegepast. De conditiemeting is onderdeel van de RVB-BOEI methodiek. Naast Onderhoud (conditiemeting) worden in een RVB-BOEI inspectie ook de onderwerpen brandveiligheid, energie & duurzaamheid en regelgeving meegenomen. HOBEON certificeert voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de Integraal Inspecteurs Vastgoed. Er zijn verschillende hogescholen in Nederland die hiervoor opleidingen verzorgen.

Kan ik NEN 2767 gebruiken voor onderhoudscontracten?

Het uitvoeren van een conditiemeting conform NEN 2767 kan onderdeel vormen van een onderhoudscontract. Hiermee kunnen leverancier en afnemer overeenkomen dat de technische staat van het beheerobject periodiek wordt vastgesteld aan de hand van een conditiemeting volgens NEN 2767. Op basis van de uitkomsten kunnen beslissingen genomen worden ten aanzien van het onderhoud van het beheerobject.

Is NEN 2767 verplicht?

Normen zijn vrijwillige afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces. Het zijn geen wetten maar 'best practices' die partijen kunnen bij het maken van afspraken. NEN 2767 is zo'n 'best practice' die partijen kunnen gebruiken bij het maken van afspraken over het uitvoeren van een conditiemeting. Als beide partijen het eens zijn over het van toepassing verklaren van een norm dan kan deze gebruikt worden. Het is daarbij wel belangrijk dat beide partijen kennis kunnen nemen van de inhoud van een norm. NEN 2767 is een breed geaccepteerde norm en wordt veelvuldig toegepast. De normcommissie werkt continu aan de doorontwikkeling van deze norm.

Is NEN 2767 ook in het Engels beschikbaar?

In de bijeenkomst van de Conditiemeting normcommissie en werkgroepen eind 2017 werd door de leden aangegeven dat doorontwikkeling van NEN 2767-1:2017 tot een Europese standaard en de vertaling van de norm hoog op de prioriteitenlijst gezet. Reden hiervoor is dat veel internationaal opererende organisaties, van adviesbureaus tot 'asset owners', ook over de grenzen van Nederland met de norm willen kunnen werken. De normcommissie heeft dit ter harte genomen en vooruitlopend op de ontwikkeling en publicatie van de Europese CEN Technical Specification (TS) voor 'condition assessment' is de Engelse vertaling van de norm gestart. Begin 2019 is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 (en) dan ook gepubliceerd.

Kan ik NEN 2767 in de rest van Europa gebruiken?

Er wordt op het moment hard gewerkt aan een Europese standaard voor Conditiemeting. In CEN/TC 319 'Maintenance' werkgroep 11 'Condition assessment' is afgelopen jaren i.s.m. Noorwegen, Engeland, Italie, Sweden, Belgie, Spanje en Duitsland hard gewerkt aan een CEN Technical Specification (CEN/TS) voor condition assessment gebaseerd op NEN 2767-1:2017. Een CEN Technical Specification (CEN/TS) is vergelijkbaar met wat wij in Nederland een Nederlandse VoorNorm (NVN) noemen. Andere Europese landen zijn niet verplicht een CEN/TS nationaal over te nemen en conflicterende nationale normen in te trekken zoals ze dat wel zijn met een Europese Norm (EN). Het doel van een CEN/TS is om de (Europese) markt bekend te maken met een onderwerp (conditiemeting) om op een later moment hier mogelijk een Europese norm (EN) van te maken. De verwachting is dat de CEN/TS voor Conditiemeting eind 2019 wordt gepubliceerd.

Ik wil meer lezen over het begrip conditiemeting.

Bekijk de pagina 'Achtergrond conditiemeting' voor uitleg over conditiemeting, conditiescores, gebrekenlijsten, risicobeoordelingen, etc.

Contact

Normen en trainingen

Wilt u meer weten over (het bestellen van) de normen en/of over de trainingen rondom NEN 2767 conditiemeting? Neem dan contact op met NEN Klantenservice. Wij helpen u graag verder!

NEN Klantenservice

NEN Klantenservice

Neem contact op met NEN Klantenservice via (015) 2690 391 of per e-mail klantenservice@nen.nl. Wij helpen u graag verder!Meepraten over de normen

Wilt u deelnemen aan de normcommissie of wilt u meer informatie over de normcommissie? Neem dan contact op met Katrien Volleman of Rob Kotte.

Katrien Volleman

Katrien Volleman

Katrien Volleman is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een e-mail naar bi@nen.nl.

Rob Kotte

Rob Kotte

Rob Kotte is consultant bij NEN. Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen: 015 2 690 126 of stuur een mail naar bi@nen.nl.