De pijlpunt en de bal

06-12-2016 De pijlpunt. Al sinds het begin van de mensheid, toen we met z'n allen nog maar net waren afgedaald van bomen naar vaste grond en gereedschap leerden gebruiken, is het stukje steen dat breed begint en uitwaaiert naar een scherpe punt, uiterst effectief gebleken. Onze voorouders bedienden zich van de pijlpunt niet alleen als dusdanig, maar ook de hakbijl werd op deze manier gehouwen uit een groter stuk steen.

De pijlpunten maakte het jagen en stropen van dieren wel zo gemakkelijk en effectief. Door de eeuwen heen heeft de pijlpunt zijn waarde niet verloren. Integendeel. Na de komst van het buskruit en ander zwaar wapentuig zou u denken dat de beste tijd van de pijlpunt achter hem lag. Doch neen, de pijlpunt bleek sluw en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo heeft de pijlpunt een migratie doorgemaakt die hem van het slagveld naar het kantoor heeft gebracht. Jawel, de pijlpunt werd door bedrijven opgepikt en in allerlei mooie managementmodellen geplaatst. Maar de pijlpunt kent ook sinistere verschijningsvormen, zo zullen slachtoffers van piramidespelen beamen.

Kijkt u tegenwoordig goed om u heen, dan ziet u de pijlpunt niet alleen op kantoor, in de vorm van verkeersborden, sieraden of bij speurtochten. Zelfs het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bedient zich ervan bij voorschriften voor badinrichtingen, zo lijkt mij als ik naar de opzet kijk. De breedste doelvoorschriften staan straks in de Omgevingswet, met daaronder het BAL, waarin zwembaden zelf mogen beslissen hoe ze aan bepaalde doelvoorschriften gaan voldoen. Normen op hun beurt kunnen weer invulling geven aan hoe dat gebeurt. Van breed naar smal. Ziet u 'm?

Gillian Herpers, Consultant Agrofood & Consument vertelt u graag meer over de nieuwe opzet rondom eisen voor zwembaden op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, beheer en inrichting. "Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft besloten niet verder door te gaan met het wijzigingsbesluit Bhvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden). De geactualiseerde voorschriften voor badinrichtingen worden voortaan opgenomen in een zogeheten Aanpassingsbesluit van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). De reden daarvoor is dat de Omgevingswet breder bereik krijgt, om duplicatie te voorkomen. Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Badinrichtingen vallen onder die samenvoegingen."

Meer ruimte
Het BAL is een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Omgevingswet. "Dat gaat betekenen dat in het BAL een hoofdstuk over badinrichtingen zal komen zonder dat hier de artikelen ingevuld zijn. Deze artikelen zullen in het Aanpassingsbesluit komen te staan. Het BAL en het Aanpassingsbesluit doorlopen een afzonderlijk traject, maar uiteindelijk zullen beide besluiten tegelijk in werking treden; volgens de planning in 2018. De nieuwe Omgevingswet (met daaronder dus het BAL) zal enkel nog 'doelvoorschriften' bevatten.

Een voorbeeld van een doelvoorschrift is: 'Een badinrichting moet zorgen voor veilige speeltoestellen'. Dit houdt in dat de wetgeving geen maatregelen meer zal benoemen, maar dat zwembaden zelf de gelegenheid krijgen invulling te geven aan verschillende doelen. Daar zitten voor verschillende doelgroepen verschillende voordelen aan die meer vrijheid opleveren. Bestuursorganen willen graag meer afwegingsruimte, burgers en bedrijven willen meer handelingsruimte. Daarom bevat de nieuwe Omgevingswet meer doelvoorschriften dan middelvoorschriften. Er is meer ruimte om zelf invulling te geven."

De uitvoering van de doelen die in Omgevingswet staan, kan gebeuren met normen voor zwembaden. Er zijn normen voor beheer, ontwerp, inrichtingselementen, ophangconstructies, schoon water, glijbanen, anti-slip tegels et cetera.Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Gillian Herpers.

Eerder door u bekeken

Column over alledaagse zaken

Door Johan van Leipsig

Vanaf 2016 schrijft Johan, voor elke editie van Consumentenzaken- en AgroFoodmail, een column over de alledaagse dingen met een relatie naar normen en normalisatie. Johan is de eigenaar van DéTé Communicatie en schrijft regelmatig over normalisatie voor de e-mailnieuwsbrieven van NEN.

Maar hij klimt ook in de pen voor de (geestelijke) gezondheidszorg, de bouw, de tuinbouw, sport en horeca. Werelden die mijlenver uit elkaar lijken te liggen. Inderdaad, ´lijken´, want zoals Johan zelf zegt: “Dété is het cement dat ze verbindt. Geen branche zo onbekend of ik spring er uit volle overtuiging en vol nieuwsgierigheid in!”

www.detecommunicatie.nl