ATEX 114

Richtlijn ATEX 114
Veiligheidseisen apparatuur en producten

Achtergrond ATEX
De afkorting ATEX komt van de Franse woorden ATmosphere EXplosible en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. In deze richtlijnen staat dat bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen (Brzo-bedrijven) maatregelen moeten nemen, zodat werknemers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Hiervoor zijn ATEX-normen of -richtlijnen opgesteld.


ATEX 114
De richtlijn ATEX 114 (voorheen ATEX 95) bepaalt aan welke eisen apparatuur en producten moeten voldoen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Deze richtlijn geldt voor de fabricage van installatie en producten en is vooral van toepassing op fabrikanten. De richtlijn is opgenomen in de Warenwet. Omdat de richtlijn geld voor de hele Europese Unie, kunnen materieel en beveiligingssystemen in de hele EU gebruikt worden. Daarmee draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU.

Relevantie ATEX 114
De richtlijn ATEX 114 is dus relevant voor fabrikanten. Hun producten moeten CE-gemarkeerd zijn willen ze mogen worden teogepast in explosiegevaarlijke omgevingen. Met het aanbrengen van de CE-markering op het product verklaart de fabrikant (of de importeur bij producten die zijn vervaardigd door een bedrijf buiten de EER) dat het product voldoet aan de essentiƫle eisen in de van toepassing zijnde richtlijn(en) en dat de relevante procedures om deze conformiteit vast te kunnen stellen zijn doorlopen.