ATEX 153

Explosieveiligheid
Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar

Achtergrond ATEX
De afkorting ATEX komt van de Franse woorden ATmosphere EXplosible en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. In deze richtlijnen staat dat bedrijven en organisaties die werken in explosiegevaarlijke omgevingen (Brzo-bedrijven) maatregelen moeten nemen, zodat werknemers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Hiervoor zijn ATEX-normen of -richtlijnen opgesteld.ATEX 153
De richtlijn ATEX 153 (voorheen ATEX 137) beschrijft de veiligheidseisen die werkgevers of eigenaren van ATEX-installaties verplicht moeten treffen zodat medewerkers veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. De richtlijn wordt toegepast op de omgeving, de procedures en de instructies van medewerkers en is opgenomen in de Arbo-wet.

Mensen die vooral met ATEX 153 betrokken zijn, zitten bij het primaire proces van het bedrijf zoals: operators van installaties en machines, installateurs, onderhoudsmonteurs en logistiek medewerkers.