DC-installaties voor laagspanning

Er wordt steeds meer (vermogens)elektronica gebruikt in allerlei elektrische apparaten, voedingen en verbruikende apparaten. Daardoor neemt de toepassing van gelijkspanning (DC) toe.

Daarom is het nuttig om op beperkte schaal wisselspanningsnetten te vervangen door gelijkspanningsnetten, waardoor de omzetting AC-DC en DC-AC grotendeels overbodig wordt.

Oorzaken van deze omslag zijn de volgende ontwikkelingen:

  • Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van hernieuwbare energie. Belangrijke hernieuwbare energiebronnen produceren gelijkspanning. De belangrijkste is zonne-energie doormiddel van PV-panelen.
  • Opslag van elektrische energie gebeurt vaal met gelijkspanning. De belangrijkste vorm van opslag is in oplaadbare batterijen. De opslag kan centraal gebeuren, of gedistribueerd (elektrische voertuigen).
  • Door de vele elektronische apparaten en de intrede van elektronica in veel traditionele apparaten zijn ook veel verbruikers steeds vaker ontworpen om te werken op gelijkspanning. Voor veel apparaten kan dat al ne kleien modificatie. Denk aan ledverlichting, computers, tv’s, handheld elektronische apparaten, enz.

Om DC-installaties efficiënt te laten werken, wijken deze op belangrijke punten af van de traditionele AC-installaties. Het ontwerpen, implementeren en bedrijven van (efficiënte) DC-installaties is nog geen gemeengoed. Daarom is de NPR 9090 opgesteld, de NPR 9090 ‘DC installaties voor laagspanning’. Nederland loopt hiermee mondiaal voorop.


NPR 9090 uitgelicht

NPR 9090 is van toepassing voor het ontwerp en installatie van DC-installaties voor laagspanning (tot 1500 V DC), die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC- en DC-installaties behoren tot het toepassingsgebied van deze NPR, mits er een galvanische scheiding is aangebracht tussen de AC- en DC-

NPR 9090 gaat dieper in op het ontwerpen en installatie van DC-installaties voor laagspanning. De NPR verschijnt in ons land naast de oude vertrouwde NEN 1010 voor de AC­installaties, waarin overigens ook al een beperkt aantal DC­bepalingen is te vinden. De nieuwe NPR 9090 biedt echter een nadere invulling voor DC.

Voor wie is de NPR 9090 van toepassing?
De NPR 9090 is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven.


NPR 9090 bestellen

  • NPR 9090
    DC‐installaties voor laagspanningRelatie met andere normen

DC als technologie voor elektrische installaties is inbegrepen in de scope van de meeste normen voor elektrische installaties in gebouwen, zoals NEN 1010.

Omdat DC nog niet grootschalig wordt toegepast, is een aantal bepaling niet voldoende uitgewerkt in NEN 1010. Dit geeft aanleiding tot discussies hoe de elektrische installatie uitgevoerd moet worden om te voldoen aan bijvoorbeeld de Nederlandse wetgeving (bouwbesluit) en verzekeringsvoorwaarden, waar NEN 1010 vaak als referentie wordt gebruikt.

  • NEN 1010 - Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

NPR 9090 training (in ontwikkeling)

De training over NPR 9090 is nog in ontwikkeling.
Hou deze pagina in de gaten voor de laatste stand.


Wie maakt NPR 9090 en hoe kan ik participeren?

Normcommissie NEC 64 is samen met een aantal subcommissies bij NEN verantwoordelijk voor de NPR 9090.

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van deze commissie. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.


Eerder door u bekeken

DC-installaties voor laagspanning