NPR 9090 is aanvulling op NEN 1010

04-10-2018 We kennen uiteraard allemaal de norm NEN 1010. Deze norm voorziet de installatiebranche van richtlijnen om zo tot een veilige elektrische installatie in een gebouw te komen. NEN 1010 voorziet echter alleen in richtlijnen voor passieve systemen, terwijl in de toekomst juist de actieve gelijkspanningssystemen de overhand zullen nemen. NPR 9090 is daarop voorbereid.

Om een infrastructuur op gelijkspanning op te bouwen, moeten we bij de haarvaten beginnen en dat is onze gebouwde omgeving. Om een gebouw van een veilige elektrische installatie te kunnen voorzien zijn er afspraken gemaakt in de vorm van een normenbundel (NEN1010). NEN 1010 voorziet de installatiebranche van richtlijnen om zo tot een veilig systeem te komen. En de overheid verwijst vanuit haar bouwbesluit naar deze NEN 1010.

NEN 1010

In principe heeft NEN1010 alle aspecten van de elektrische installatie afgedekt, ook voor gelijkspanning. Maar de focus ligt vooral op een passief systeem, omdat er tot nu toe nog geen andere systemen op de markt waren. Bij de introductie van het actieve gelijkspanningssysteem schiet NEN 1010 dus tekort en is er vanuit NEN en het bedrijfsleven het initiatief gestart om een NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) te maken voor actieve gelijkspanningssystemen. Een actief gelijkspanningssysteem heeft een aantal substantiële verschillen met een passief systeem. Om zo’n systeem te kunnen ontwerpen en te installeren, is specifieke kennis nodig en die kennis is gebundeld in NRP 9090. Deze praktijkrichtlijn is daarmee een aanvulling op NEN 1010, en geen vervangend document. Uiteindelijk zal de inhoud van de NPR opgenomen worden in NEN 1010.

Bij NPR 9090 wordt overigens ook nog gewerkt aan het ontwikkelen van een uitbreiding, die een focus heeft op de inspectie van de installatie om zo de veiligheid ervan op een nog hoger plan te krijgen voor iedereen die ermee te maken heeft.

Praktijkrichtlijn NPR 9090

NPR 9090:2018 is een handleiding voor de installateur die met DC gaat werken. De NPR is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven.

Het document is een bron van richtlijnen met onderbouwende informatie, beter leesbaar en wat praktischer van aard dan NEN 1010. Die is meer opgezet om ook juridisch de belangrijkste zaken af te timmeren.

Deelnemen aan de commissie?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de commissie die verantwoordelijk is voor NPR 9090, neem dan contact op met Goffe Schat, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd

27-09-2018 NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dageli...

NPR 9090 maakt van Nederland koploper

04-06-2018 Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die...

Eerder door u bekeken

NEN Shop

Klantenservice

Vragen over bestellingen, abonnementen, NEN shop of facturen? We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl