NPR 9090 is een dynamisch document

22-11-2018 NPR 9090, de handleiding voor de installateur die met DC gaat werken, is nog maar net gepubliceerd. Toch is het een dynamisch document, dat steeds weer wordt aangevuld en aangepast naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt. Denk daarbij aan veiligheid, maar ook aan de ontwikkeling van actieve gelijkspanningssystemen. Maar wat zijn dat precies?

De definitie voor een actief systeem is een systeem dat alleen bestaat uit actieve toestellen. Deze actieve toestellen kunnen zelfstandig meten, besturen en reageren op veranderingen in systeemvariabelen (spanning, vermogen), met als doel systeembehoud. Het systeem zo is ontworpen dat het zonder externe inbreng van data zelfstandig kan functioneren.

Een passief systeem zal pas op een foutsituatie reageren als de fout groot genoeg is (bijvoorbeeld bij kortsluiting). Een apparaat sluit dan af. Omdat een actief systeem een foutsituatie vroegtijdig kan detecteren, kan deze veel eerder afschakelen, waardoor de kans op gevaarlijke situaties nihil wordt.
Ook kan een actieve gelijkspanningsinstallatie autonoom reageren op het aanwezige spanningsniveau, dat gegenereerd wordt door duurzame energiebronnen. Dit houdt in dat het systeem automatisch ingrijpt op het moment dat de spanning te hoog of te laag is. Als de spanning te laag is, is er te weinig energie aanwezig (bijvoorbeeld een bewolkte dag), en zal het of de systeembelasting verlagen of van het lichtnet/opslagsysteem energie opnemen.

En omgekeerd bij een te hoge spanning, als er te veel energie binnenkomt van bijvoorbeeld de zonnepanelen, zal het systeem extra systeembelastingen inschakelen of aan het lichtnet/opslagsysteem terug leveren. De gebruiker van het systeem kan daarbij bepalen wat voor hem of haar prioriteit heeft. Dat alles is mogelijk zonder de inbreng van externe data via het internet. Bovendien minimaliseert het de afhankelijkheid van fossiele energiebronnen.

Actief is de toekomst
Een actief gelijkspanningssysteem is dus een systeem met geïntegreerde slimheid. Het wordt echter nog niet grootschalig toegepast maar heeft wel degelijk de toekomst. Vandaar dat NPR 9090, net als het systeem, in de toekomst aangevuld wordt met nieuwe bevindingen en ontwikkelingen. Ook moet NPR 9090 informatie uiteindelijk toegevoegd worden aan NEN 1010 om zo de documentatie voor het maken van een veilige installatie compleet te bundelen in één norm. In de nabije toekomst is een installatie die gecombineerd wordt uitgevoerd met gelijkspanning en wisselspanning, niet ondenkbaar. Dit zal dus in een gezamenlijke normenbundel te vinden moeten zijn.

NPR 9090 als handleiding
Voor de installateur die met DC gaat werken is NPR 9090 een handleiding. Deze praktijkrichtlijn is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. Het document is een bron van richtlijnen met onderbouwende informatie, beter leesbaar en wat praktischer van aard dan de NEN 1010. Die is meer opgezet om ook juridisch de belangrijkste zaken af te timmeren.

Opgenomen in Werken met NEN 1010
Vanaf nu is deze NPR 9090 ook volledig in de “Werken met NEN1010” opgenomen. Als u een abonnement heeft op dit product is de laatste versie van de complete NPR 9090 online te bekijken.
Kijk voor meer informatie op www.werkenmetnen1010.nl en neem een proef abonnement.


Deelnemen aan de commissie?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de commissie die verantwoordelijk is voor NPR 9090, neem dan contact op met Goffe Schat, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.Eerder gepubliceerde artikelen

NPR 9090 is aanvulling op NEN 1010

04-10-2018 We kennen uiteraard allemaal de norm NEN 1010. Deze norm voorziet de installatiebranche van richtlij...

NPR 9090 'DC installaties voor laagspanning' gepubliceerd

27-09-2018 NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dageli...

NPR 9090 maakt van Nederland koploper

04-06-2018 Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die...

Eerder door u bekeken

NEN Shop

Klantenservice

Vragen over bestellingen, abonnementen, NEN shop of facturen? We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl