Installeren van laagspanningsinstallaties met NEN 1010

De elektrotechnische installatiebranche kan er niet omheen. Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten.
NEN 1010 & NPR 5310 uitgelicht

NEN 1010

is van toepassing op elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw en de industrie. Dit kunnen nieuwe installaties zijn, maar ook wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

NEN 1010 is in beginsel een vertaling van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning, vastgelegd in de HD 60364-reeks. Waar deze normenreeks niet toereikend was, is gebruikgemaakt van de mondiale IEC 60364-reeks, of zijn voorschriften gebruikt die gebaseerd zijn op de Nederlandse installatiepraktijk.

NEN 1010 heeft betrekking op stroomketens met:

 • een nominale wisselspanning van ten hoogste 1000 V;
 • een nominale gelijkspanning van ten hoogste 1500 V;
 • een spanning hoger dan 1000 V (inwendige bedrading van toestellen hierbij niet inbegrepen) die worden gevoed uit laagspanningsinstallaties met een wisselspanning niet hoger dan.

Deelinstallaties en NEN 1010
Met deelinstallaties bedoelen we bijvoorbeeld: installaties op het gebied van de verlichting, de verschillende beveiligingsfuncties, de ICT en de meet- en regeltechniek. Hierbij komen nieuwe ontwikkelingen als smart grids, elektrische mobiliteit,
pv-systemen, e-health en stekerbaar installeren. Ook die vragen om normen. Bovendien moeten alle deelinstallaties periodiek worden geïnspecteerd op basis van de van toepassing zijnde normen.

Voor wie is NEN 1010 van toepassing?
Deze norm is van toepassing op voeding en distributie van elektrische laagspanningsinstallaties. De voeding, aansturing en controle van complexe elektrotechnische installaties gebeurt in toenemende mate via geautomatiseerde beheersystemen. Hierdoor hebben of krijgen alle normen op de specifieke deelgebieden raakvlakken met NEN 1010.

NPR 5310

geeft nadere uitleg, en waar van toepassing praktijkvoorbeelden bij bepaalde onderwerpen uit NEN 1010. Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5310 volgt de ontwikkelingen van NEN 1010 op de voet.

De functie van NPR 5310 is drieledig:

 • Het geven van uitleg, door en verband te leggen tussen de technische inhoud van een of meer bepalingen uit NEN 1010 en de Nederlandse omstandigheden.
 • Het geven van een uitvoeringsvorm of methode die voldoen aan de eisen uit NEN 1010.
 • Het geven van informatie over ‘randverschijnselen’ bij NEN 1010.

Voor een overzicht van de ontwerpen die in NPR 5310 worden behandelt, bekijk de
actuele inhoudsopgave van deze praktijkrichtlijn.

Voor wie is NPR 5310 van toepassing?
NPR 5310 is onmisbaar voor iedereen die werkt met NEN 1010.


NEN 1010 & NPR 5310 bestellen

 • NEN 1010
  Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks
 • NPR 5310
  Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

NEN 4010 - Eisen voor algemene Nederlandse installatiepraktijk

Voor het eerst in de geschiedenis van NEN 1010, dé centrale norm voor elektrotechnische installaties, is NEN 4010 verschenen. Dit is de beter leesbare versie van NEN 1010 voor de installatiepraktijk.

Ga voor meer informatie naar thema NEN 4010.

Wilt u altijd en overal beschikken over dé NEN 1010?

Er zijn twee NEN Connect Elektrotechniek pakketten beschikbaar met o.a. NEN 1010 en NPR 5310 erin.

 • NEN Connect Elektrotechniek Basis (7 normen/publicaties)
  Het NEN Connect Elektrotechniek Basispakket bestaat uit normen voor elektrotechnische installaties gericht op laagspanning, meterkasten, rookmelders en brandmeld installaties voor periodieke inspectie van woninginstallaties.
 • NEN Connect Elektrotechniek Totaal (30 normen/publicaties)
  Het NEN Connect Elektrotechniek Totaalpakket omvat een brede verzameling normen voor elektrotechnische installaties. Laagspanning, hoogspanning, bedrijfsvoering, machineveiligheid, explosieveiligheid, brandveiligheidinspectie, enz.

Met NEN Connect heeft u online toegang tot uw normencollectie. Zonder dat u ernaar om hoeft te kijken en voor een vast bedrag per jaar. Normen in NEN Connect zijn altijd actueel en de vervallen versies blijven beschikbaar.


Welke NEN 1010 trainingen kunt u volgen?

Kunt u wel extra hulp gebruiken bij het interpreteren en implementeren van NEN 1010. Wij bieden diverse trainingen aan over de NEN 1010. Onze docenten schrijven vaak mee aan de norm. Ze kennen de inhoud dus als geen ander! Maar nog belangrijker, zij weten ook als beste hoe de norm moet worden geïnterpreteerd.

 • Training NEN 1010: Basis Helpt om NEN 1010 vóór u te laten werken.
  Deze training is nuttig voor monteurs die zich moeten verdiepen in NEN 1010 en werktuigbouwkundigen die elektrische installaties moeten ontwerpen en beheren. Na het volgen van deze basis training kent u uw weg in de NEN 1010, kunt u de basisprincipes toepassen waarmee u een veilige installatie bouwt en weet u hoe u o.a. de standaardrisico’s het hoofd kunt bieden.
 • Training NEN 1010: Utiliteit Helpt in uw werk als installateur in de utiliteit.
  Deze verdiepingstraining gaat over het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit en is bedoeld voor ervaren monteurs of zij die zich moeten verdiepen in de aanleg van elektrische installaties in de utiliteitsbouw. Na het volgen van deze training kunt u ervoor zorgen dat gevaarlijke of onnodig dure installaties niet (meer) voorkomen. U moet de training NEN 1010: Basis gevolgd hebben.
 • Online training NEN 1010: Elektrische installaties in de utiliteit
  Deze online training geeft u inzicht in hoe je NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties voor de utiliteit. Deze training is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties. Leer waar en wanneer het u uitkomt.
 • Training NEN 1010: Industrie Training speciaal voor industriële installaties.
  Deze training is bedoeld voor installatie- en werkverantwoordelijke, ontwerpers van industriële installaties, elektrotechnische medewerkers van technische diensten. Na het volgen van deze training kent u de NEN 1010 onderwerpen voor industriële installaties die sterk afwijkend zijn van huis- en utiliteitsinstallaties.
 • Online training NEN 1010: Elektrische installaties in de industrie
  Deze online training geeft u inzicht in hoe u NEN 1010 gebruikt bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van laagspanningsinstallaties in de industrie. Deze training is bedoeld voor monteurs die zelfstandig wijzigingen en uitbreidingen realiseren aan elektrische installaties. Leer waar en wanneer het u uitkomt.
 • Training NEN 1010: Ontwerpen Praktische training voor installatie ontwerpers.
  Deze training behandelt het ontwerp en de noodzakelijke berekeningen vanaf het voedingspunt tot aan de gebruikers (inclusief no-break en noodstroomgeneratoren). Naast leidingberekening, selectiviteitberekening en het bepalen van het kortsluitvermogen van overstroombeveiligingen vormt ook de bepaling/beperking van het arc flash niveau op verdeler niveau een nieuw NEN 1010 onderdeel. In de training wordt op praktische wijze invulling gegeven aan harmonische belasting en de invloed op de installatiedelen en het net.
 • Training NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten Ken en leer de nieuwste eisen voor medisch gebruikte ruimten.
  Deze training is voor ervaren monteurs en werkvoorbereiders of zij die zich moeten verdiepen in de aanleg van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten. Deze verdiepingstraining helpt u om rubriek 710 van de NEN 1010 te begrijpen en toe te passen. In rubriek 710 gaat specifiek in op installaties in medisch gebruikte ruimten. Hier staan de aanvullingen en wijzigingen ten opzichte van de eisen aan een standaardinstallatie (beschreven in de delen 1 t/m 6 van NEN 1010). Leer de nieuwe mogelijkheden die NEN 1010 biedt voor de aanleg van elektrische installaties in medisch gebruikte ruimten.
 • Training NEN 8012: Bepalingen voor bekabeling in gebouwen Aanvullende NEN 1010 bepalingen.
  De training is bedoeld voor ontwerpers en installateurs die al kennis hebben van (de nieuwe) NEN 1010 voorschriften maar is ook zeer geschikt voor leidinggevenden en uitvoerende monteurs die in veld verantwoordelijk zijn voor de aanleg van kabels. De training helpt u om de juiste keuze te maken voor de toe te passen kabels en bedrading in nieuwe installaties en de uitbreiding van bestaande installaties. De training is merk ongebonden en naast de NEN 8012 gebaseerd op CPR-eisen en de CPR norm EN 50575.
 • Training NEN 4010: Basis NEN 4010 staat ook wel bekend als 'de beter leesbare
  NEN 1010’

  De norm NEN 4010 is opgesteld om de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning voor een brede doelgroep toegankelijk te maken. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren. Deze training behandeld NEN 4010 in combinatie met NEN 1010.

Werken met NEN 1010

Alles over NEN 1010 op één online platform

 • Online beschikken over de actuele NEN 1010, NPR 5310, NEN 4010, NPR 9090 en NEN 8012
 • De online versie NEN 1010 is een geconsolideerde versie, dus inclusief het Correctieblad:2016
 • Oudere versie van de NEN 1010 ook doorzoekbaar (versie NEN 1010:2007)
 • Gratis toegang tot online training NEN 1010: Elektrische installaties in utiliteit
 • Personaliseren van uw platform door noties, bladwijzers en eigen documenten

In Werken met NEN 1010 kunt u de laatste NEN 1010, NPR 5310 en NEN 8012 vinden. Nieuwe versies worden automatisch toegevoegd, zodat u altijd actueel bent. Daarnaast kunt u snel en simpel zoeken in de normen met de handige zoekmachine. Met Mijn Werkboek heeft u de mogelijkheid om uw Werken met NEN 1010 te personaliseren. Zo heeft u alle belangrijke documenten direct bij de hand!

NEN 1010 nieuws

Wilt u op de hoogte blijven omtrent het nieuws over NEN 1010 en overige relevante nieuws?

 • Mag1010
  Ontvang 8 keer per jaar hét vakblad voor elektrotechniek op de mat.
 • NEN Elektromail
  Het belangrijkste NEN nieuws over normen en trainingen in uw mailbox.
 • NEN 1010 nieuws online
  Ga direct naar NEN 1010 nieuws op onze website

Het laatste nieuws:


Wie maakt NEN 1010 en hoe kan ik participeren?

Normcommissie NEC 64 is samen met een aantal subcommissies bij NEN verantwoordelijk voor de laagspanningsnorm NEN 1010.

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van deze commissie. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.

In het platform NEN 1010 kunt u mee praten over NEN 1010 en uw ervaringen delen. Dit platform is opgezet om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren van NEN 1010. De input wordt gebruikt door NEC 64 bij de doorontwikkeling van NEN 1010. In dit platform kunt u met andere installateurs uit de praktijk ervaringen uitwisselen.Eerder door u bekeken

ContactNEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van NEN 1010, NPR 5310 of Werken met NEN 1010

015 2 690 391

klantenservice@nen.nlNEN Trainingen
Voor vragen over een NEN 1010 training (op maat)

015 2 690 188

training@nen.nlNEN Elektrische installaties
Voor inhoudelijke vragen over NEN 1010 en NPR 5310 of deelname aan Normcommissie Installatievoorschriften, lage spanning (NEC 64).

015 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl