Praat mee over NEN 1010 - Platform NEN 1010

Middels een op te richten platform “NEN 1010” wil het Nederlands Normalisatie-instituut NEN de ervaringen betreffende het toepassen van NEN 1010 in de dagelijkse beroepsuitoefening koppelen aan de nationale en internationale normontwikkeling op dit vlak. De normcommissie zal de uitgewisselde ervaringen gebruiken bij o.a. de ontwikkeling van volgende edities van NEN 1010.Wat kunt u verwachten van dit platform?

• Een professioneel netwerk en discussiemogelijkheid met collega-betrokkenen en specialisten
• Nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen waardoor het voor de deelnemers mogelijk wordt om te anticiperen op wat gaat komen
• Beïnvloeding van de nationale en internationale normontwikkelingen via de deelnemende
deskundigen/commissieleden
• Minimaal 2 bijeenkomsten per jaar

Voor wie is dit platform bedoeld?

• Iedereen die beroepsmatig met elektrische installaties en NEN 1010 te maken heeft
• Die binnen zijn of haar organisatie in enige vorm keuzes maakt en daarmee verantwoordelijkheid draagt betreffende de veiligheid van elektrische installaties
• Die daarover wel eens vragen en bedenkingen heeft, en daarover wil praten met collega’s en deskundigen
• Die de ontwikkelingen op dit vlak wil volgen om klaar te staan voor de toekomst

Wilt u zich aanmelden óf heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat van NEN, afdeling elektrische installaties, tel 015 2690 194, of stuur een e-mail naar sukran.yilmaz@nen.nl

Eerder door u bekeken