Industriële automatisering

In toenemende mate wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid.

Onder optimaal beheer wordt verstaan:
• Optimale productiebesturing, tegen minimale kosten
• Veiligheids- en gezondheidsborging voor werknemers en milieu
• Communicatie met andere databeheersystemen

Uniformiteit in de toegepaste besturings-, veiligheids-, communicatie- en databeheers-systemen is daarbij gewenst. Dit vereist normalisering op zowel mondiaal en Europees niveau.

Alle onderwerpen uitgelicht

Industriële Automatisering omvat een breed scala aan onderwerpen, deze pagina's bieden u informatie over het normalisatieprogramma en de stand van zaken rondom de ontwikkeling van de normen.


Normcommissie 'Industrieel meten, regelen en automatiseren' (NEC 65)

De nationale normcommissie NEC 65 volgt in belangrijke mate de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden van IEC/TC 65 en CLC/TC 65CX op het gebied van industriële meet- en regeltechniek door actief te participeren in diverse werkgroepen van de verschillende subcommissies. In deze werkgroepen vertegenwoordigen zij het Nederlandse standpunt. Daarnaast is NEC 65 verantwoordelijk voor het onder de aandacht brengen van het belang van de normen bij de Nederlandse achterban. Hoe pas je de normen toe en hoe is de samenhang met andere normen.

Onder NEC 65 ressorteren twee platformen:
- SIL Platform
- Industrieel Platform Cyber Security

Meer informatie of deelnemen

Eerder door u bekeken