Smart Grids

Een Smart Grid is de innovatie van het elektriciteitsnet die ‘het mogelijk maakt om effectief en efficiënt in te spelen op toekomstige veranderingen in de energiemarkt’ (definitie Taskforce Intelligente Netten).

Het gaat hierbij om tweerichtingsverkeer van elektriciteit en informatie tussen opwekkers van elektriciteit en consumenten. Sommige spelers in het systeem vervullen zowel de rol van consument als die van opwekker.

Het Smart Grid moet ervoor zorgen dat het elektriciteitsnetwerk in de toekomst efficiënt en betrouwbaar blijft en het mogelijk maakt om duurzame en decentrale opwekking van elektriciteit in te passen.

Door het tweerichtingsverkeer ontstaan er mogelijkheden om:

  • Vraagrespons bij gebruikers te activeren;
  • Decentrale opwekking en opslag van energie beter in te passen;
  • Nieuwe producten, diensten en markten te ontwikkelen;
  • De flexibiliteit van het energiesysteem (met name elektriciteit) te verhogen;
  • Investeringen in infrastructuur te beperken of uit te stellen;
  • De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. (Taskforce Intelligente Netten)

Interoperabiliteit tussen de verschillende onderdelen van het Smart Grid is de belangrijkste kritische succesfactor. Tel daarbij op dat de technologische veranderingen grote investeringen vergen en geconcludeerd kan worden dat een stelsel van breedgedragen normen essentieel is voor Smart Grids.

Zowel binnen Nederland als ook in Europa en wereldwijd wordt er gewerkt aan een raamwerk van normen voor alle aspecten van het Smart Grids.Smart Grids onderwerpen
• NEN-normalisatieplatform Smart Grids • Referentie-architectuur Smart Grids
• Europa • Internationaal
• Lijst met normen • Normen: 'verbinding naar smart grids'
• ‘Smart Grid op punt van doorbreken’


Eerder door u bekeken

Contact

Heeft u een vraag over
Elekticiteitsvoorzieningen?
Wij helpen u graag verder!

ev@nen.nl

(015) 2 690 197