Normen: 'verbinding naar smart grids'

18-08-2014 Zonder nieuwe internationale standaarden komt de transitie van de openbare hoog-, midden- en laagspanningsnetten naar intelligente smart grids niet van de grond.

In ons land houdt onder meer normcommissie NEC 57 bij NEN zich ermee bezig. Zo zijn er ook het afgelopen jaar weer nieuwe afleveringen verschenen van de honderden delen tellende reeksen
Belangrijke smart grids normenseries

• NEN-EN-IEC 61850 - Communicatienetwerken en systemen voor de automatisering van elektriciteitsdistrubitie.
• NEN-EN-IEC 61968 - Integratie van toepassingen bij elektriciteitsdistributie - Systeem-interfaces voor distributiemanagement
• NEN-EN-IEC 61970 - Energiemanagementsysteem programma-interfaces (EMS-API)

NEN-EN-IEC 61850 is de wereldwijde normreeks voor stationsautomatisering in openbare elektriciteitsnettent. Joulz, Stedin en UT Innovation zijn een initiatief gestart om op basis van de norm veel meer data te ontsluiten, met als doel het 'asset management'en de conditiebepaling van installaties in ms-stations te verbeteren. Zo kan de norm dienen als een 'verbinding naar de toekomst van smart grids'.

NEC 57
NEN-EN-IEC 61850 is bij NEN ontwikkeld door de normcommissie NEC 57 met de titel 'Bediening op afstand van energievoorzieningssystemen'. Binnnen NEC 57 wordt door Stedin en UT Innovation verder samengwerkt met TenneT, Netbeheer Nederland, DNV GL, Llandon, Gasunie, Enexis, TNO, Ovis Consulting, Alliander en Echelon.

In verband met de energietransitie wordt bij NEN ook voortdurend gewerkt aan de vernieuwing van alle andere elektrotechnische normen, zoals die voor de private laagspanningsnetten. Ieder bedrijf, organisatie of andere (markt)partij die hierbij belang heeft, kan aan normalisatie deelnemen.


Eerder door u bekeken

Contact

Heeft u een vraag over
Elekticiteitsvoorzieningen?
Wij helpen u graag verder!

ev@nen.nl

(015) 2 690 197