Bedrijfsvoering van buurtbatterijen voor lokale opslag van elektrische energie

De groei van het aantal zonnepanelen en windparken leidt tot grote uitdagingen voor de verwerking van het energieaanbod in het elektriciteitsnetwerk. De overschotten op zonnige of winderige dagen veroorzaken ook lokaal problemen.


In wijken zoals in Rijsenhout, waar tientallen bewoners beschikken over zonnepanelen, kan de teruggeleverde energie vaak niet direct gebruikt worden. Het elektriciteitsnetwerk moet dit opvangen. Dit vergt omvangrijke investeringen in het “grid” om de goede verdeling van energie te kunnen waarborgen. Een buurtbatterij kan een aantrekkelijk alternatief vormen. Een “buurt” kan in dit geval ook een woonblok in de stad zijn.

Maar om de bedrijfsvoering daarvan veilig te verrichten, is wel kennis van zaken vereist. Die zou goed in een norm gevat kunnen worden zodat iedereen met hetzelfde veiligheidsniveau werkt.

Laatste nieuws

Normtekst voor buurtbatterijen in de maak

Energieopslag gaat een steeds belangrijker rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Dalende kosten voor batterijen en nieuwe toepassingen maken de businesscase steeds interessanter. Er zullen op meer plekken batterijen geplaatst worden.

Wat zijn buurtbatterijen en waarom zijn ze interessant?

 • De lokale opslag van elektrische energie in een buurtbatterij is bedoeld om capaciteit te bieden om ‘piekstroom’ op te vangen zodat deze op een ander moment weer in te zetten is. Bijvoorbeeld als de hele buurt in de ochtend de waterkoker aanzet en er een grote vraag naar elektrische energie is.
 • Met de opgeslagen stroom is de buurt niet afhankelijk van energie uit het net, op momenten dat deze juist duur is: in het geval van veel vraag.
 • Voor netbeheerders is de ontwikkeling van buurtbatterijen interessant omdat minder investeringen in uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk nodig zijn.
 • Buurtbatterijen passen in de ontwikkeling van groeiende duurzaamheid. Steeds meer mensen willen groene stroom en ook steden gaan in die ontwikkeling mee.
 • Individueel zijn aanloopkosten voor energieopslag lastiger te dragen dan in een lokaal collectief.
 • Het ideaal van “zelfvoorzienendheid” en “energie-neutrale woningen” komt een stap dichterbij.


Welke productnormen zijn relevant?

Specifiek voor buurtbatterijen of de bedrijfsvoering ervan bestaan nog geen normen. Wel zijn enkele andere normen er ook op van toepassing:

NEN 3140:2011+A3:2019 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN-EN 50110-1:2013 en

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 1: Algemene eisen

NEN-EN 50272-1:2010 en

Veiligheidseisen voor oplaadbare batterijen en batterij-installaties - Deel 1: Algemene veiligheidsinformatieWaarom een norm voor het veilig beheren van een buurtbatterij?

De installaties zijn potentieel gevaarlijk door het gebruik van gevaarlijke stoffen in de batterijen en door hoge voltages. En omdat ze in de nabijheid van omwonenden zijn, is veilige bedrijfsvoering essentieel. Daar is een norm voor nodig. NEN is op zoek naar stakeholders voor de bedrijfsvoering van een buurtbatterij om daarmee gezamenlijk tot een norm te komen.


Voor wie is een norm voor veilig beheren van een buurtbatterijen interessant?

De volgende partijen hebben baat bij een norm voor de bedrijfsvoering van een buurtbatterij:

 • Woningbouwverenigingen en -stichtingen willen volgens een norm kunnen aantonen dat hun installaties veilig worden beheerd.
 • Voor netbeheerders
  geldt dat zij minder in hun netwerk hoeven te investeren als schommelingen in vraag en aanbod van stroom door de buurtbatterijen worden gedempt.
 • Verzekeraars
  willen graag een veiligheidsniveau voor bedrijfsvoering, beschreven in een norm, waarnaar ze kunnen verwijzen in voorwaarden.
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veiligheid voor de inwoners van de wijk. Een norm over bedrijfsvoering is daarvoor nodig.
 • De brancheverenigingen voor installateurs en elektrotechnische installaties moeten weten hoe ze met buurtbatterijen moeten werken voor onderhoud en reparatie.
 • Ingenieurs- en adviesbureaus moeten weten aan welke normen de buurtbatterijen moeten voldoen zodat ze veilig zijn voor gebruik.
 • Projectontwikkelaars en aannemers kunnen zich van de concurrentie onderscheiden door buurtbatterijen in hun plannen op te nemen.


Wie maakt deze nieuwe norm en hoe kan ik participeren?

De nationale normcommissie NEC 623 is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen op het gebied van:

 • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Werken onder spanning
 • Materieel en gereedschappen voor het werken onder spanning

Voor bedrijfsvoering voor buurtbatterijen is een aparte werkgroep samengesteld. Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van deze werkgroep. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.Eerder door u bekeken

Contact

Voor meer informatie over het normalisatietraject of over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Welleman

elektrische-installaties@nen.nl

015 2 690 191

Klantenservice

Vragen over bestellingen, abonnementen, NEN shop of facturen? We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur.

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl