Werken aan laagspanningsinstallaties met NEN 3140

NEN 3140 is een zelfstandige norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 V gelijkspanning

NEN 3140

NEN 3140 bestellen

 • NEN 3140
  Bedrijfsvoering van elektrische installaties - LaagspanningNEN 3140 uitgelicht

De Nederlandse wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installaties veilig moeten worden uitgevoerd. NEN 3140 voorziet in de nodige bepalingen die u kunt gebruiken om hieraan te voldoen. Het volgen van NEN 3140 is de best mogelijke manier om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

NEN 3140+A3:2019
In de 2019 uitgave is een wijziging opgenomen over de termijnen van visuele inspectie. De bepaling dat deze jaarlijks moet worden uitgevoerd, is los gelaten. Er is nu gesteld dat de installatieverantwoordelijke bepaalt en vastlegt hoe vaak een visuele controle moet worden uitgevoerd. Alleen als er niets is vastgelegd, dan blijft de termijn voor visuele inspectie jaarlijks. De bijlage standaard taalgebruik hoogspanning is in de norm aangepast; ook deze is afgestemd op de Stipel-begrippen.

NEN 3140 herzien eind 2018
De 2018 uitgave is geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd. Op verzoek van de normgebruikers zijn in de herziene versie van NEN 3140 onder andere onderstaande onderwerpen nader bekeken en uitgewerkt.

Vlambogen
De werkgroep heeft zich gebogen over het onderwerp vlambogen. In een tabel zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen opgesteld. Daarbij is gekeken naar het type automaat, smeltveiligheid, mate van bescherming tegen vlambogen en soort persoonlijk beschermingsmiddel. Met deze tabel is voor veel situaties in één oogopslag te bepalen welke maatregelen nodig zijn en in welke omstandigheden bescherming mogelijk is als dit uit de berekening blijkt.

Tabel gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
Eveneens in tabelvorm komen aanbevelingen voor het gebruik van bijvoorbeeld handschoenen aan bod. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vlamwerende en isolerende handschoenen en de link naar Europese en internationale normen wordt gelegd.

Werkdomeinen
Het werkdomein van installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken zijn onder de loep genomen en aangepast. Waar houden werkdomeinen op en onder welke omstandigheden kunnen ze worden overgenomen. Ook wordt er ingegaan op situaties waarin geen werk- of installatieverantwoordelijke is aangewezen.

Overige wijzigingen:

 • De wijzigingen van de NEN-EN 50110-1 zijn geïmplementeerd.
 • Nieuwe begrip veiligstellen geïntroduceerd.
 • Als er in het bedrijf mensen werken van verschillende nationaliteiten, moet vastgesteld worden welke taal de voertaal wordt.
 • Voorzieningen voor noodsituaties toegevoegd.
 • Veilige scheiding van stroomketens en aardlekbeveiliging aangepast
 • Inspectie-eisen zijn aangescherpt of verduidelijkt voor:
  • Vlambooggevaar;
  • Afwijkingen van arbeidsmiddelen;
  • Beoordeling of onderhoud, veiligstellen voor e-werkzaamheden en voor niet-e-werkzaamheden;
  • Voor het openen van kasten, het weghalen en terugplaatsen van een bestaande metalen en kunststofafschermingen.
  • De regels voor het vaststellen van spanningsloosheid zijn verruimd.
 • Voorzieningen voor noodsituaties zijn toegevoegd. Niet alleen voor ongevallen maar ook voor brand en installatie-uitval.
 • Eisen in het aanwijzingsformulier aangepast.

 

Wilt u altijd en overal beschikken over dé NEN 3140?

Er zijn twee NEN Connect Elektrotechniek pakketten beschikbaar met o.a. NEN 3140 erin.

 • NEN Connect Elektrotechniek Basis (7 normen/publicaties)
  Het NEN Connect Elektrotechniek Basispakket bestaat uit normen voor elektrotechnische installaties gericht op laagspanning, meterkasten, rookmelders en brandmeld installaties voor periodieke inspectie van woninginstallaties.
 • NEN Connect Elektrotechniek Totaal (30 normen/publicaties)
  Het NEN Connect Elektrotechniek Totaalpakket omvat een brede verzameling normen voor elektrotechnische installaties. Laagspanning, hoogspanning, bedrijfsvoering, machineveiligheid, explosieveiligheid, brandveiligheidinspectie, enz.

Welke NEN 3140 trainingen kunt u volgen?


Werken met NEN 3140

Alles over NEN 3140 op één online platform

 • NEN 3140 altijd up-to-date en beschikbaar
 • Simpel notities, bladwijzers en eigen content toevoegen
 • Inlusief gratis online trainingWie maakt NEN 3140 en hoe kan ik participeren?

De nationale normcommissie NEC 623 is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen op het gebied van:

 • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
 • Werken onder spanning
 • Materieel en gereedschappen voor het werken onder spanning

Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van deze commissie. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.

Eerder door u bekeken

Contact

NEN Klantenservice:
Voor vragen over het bestellen van elektrotechnieknormen.

015 2 690 391

klantenservice@nen.nlNEN Trainingen:
Voor vragen over praktijkgerichte trainingen (op maat)

015 2 690 188

training@nen.nlNEN Elektrische installaties:
Voor inhoudelijke vragen over normen of deelname aan normcommissies.

015 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl

NEC 623 - Werkvoorschriften

De nationale normcommissie NEC 623 vergadert één à twee keer per jaar. In deze vergaderingen worden de activiteiten en vragen m.b.t. de normen NEN 3140 en NEN 3840 besproken en het internationale werk in CLC/BTTF 62-3 voorbereid.

Lees meer over NEC 623