{"count":"20", "results":[ { "image":"/upload_mm/6/9/c/397254_395555_Monteurenklant_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Tevreden-klanten-door-samenwerking-en-communicatie.htm", "title":"Tevreden klanten door samenwerking en communicatie", "pubdate":"20-01-2020", "lead":"De wereld van de monteur verandert snel. Ten eerste is er een toenemend tekort aan monteurs en technici. Ten tweede wordt het werk inhoudelijk anders: de techniek zelf verandert en daarnaast vraagt het werk veel meer van de monteur op sociaal gebied. Klanten zijn veel mondiger geworden en vergeten weleens dat techniek ook een keer kan falen. Omdat de afhankelijkheid van techniek zo groot is geworden, kan dat leiden tot heftige emoties bij de klant. Daar moet de monteur dan wel goed mee om kunnen gaan. " }, { "image":"/upload_mm/2/f/d/396188_IMG_3280%20NEN%20bewerkt_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Technische-Unie-en-NEN-bundelen-hun-krachten.htm", "title":"Technische Unie en NEN bundelen hun krachten", "pubdate":"05-12-2019", "lead":"Technische Unie en NEN hebben hun krachten gebundeld, NEN verzorgt trainingen voor klanten van Technische Unie. De trainingen zijn voor installateurs in de kleinzakelijke markt ofwel de vakspecialisten. Door de trainingen zijn zij in staat om gemakkelijker normen toe te passen in de praktijk. " }, { "image":"/upload_mm/4/f/f/cid396078_Tekenen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Schriftelijke-voorbereiding-van-complexe-werkzaamheden-deel-2.htm", "title":"Schriftelijke voorbereiding van complexe werkzaamheden (deel 2)", "pubdate":"02-12-2019", "lead":"Eerder lieten we al zien dat wat er geregeld moet worden om eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden door vakbekwame personen (VP) te laten verrichten. Bij eenvoudige werkzaamheden bepaalt een VP zelf hoe hij de werkzaamheden uitvoert aan de hand van NEN 3140 + A3 (4.3.2). Schriftelijke werkinstructies zijn daarbij essentieel. " }, { "image":"/upload_mm/2/3/a/394552_Tekenen_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Zijn-procedures-en-schriftelijke-werkinstructies-echt-nodig-1.htm", "title":"Zijn procedures en schriftelijke werkinstructies echt nodig?", "pubdate":"07-10-2019", "lead":"Grotere organisaties hebben vaak een technische dienst met geschoolde vakmensen die onderhoud, uitbreidingen en mutaties verrichten aan de elektrische installaties. NEN 3140 geeft aan dat elektrotechnici schriftelijk moeten worden aangewezen als vakbekwaam persoon (VP). In deze aanwijzing worden zij door of namens de werkgever bevoegd verklaard tot het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden d.m.v. een schriftelijke overeenkomst." }, { "image":"/upload_mm/8/9/3/393365_Vragen%20270%20x%20150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Heb-ik-het-als-IVWV-namens-de-werkgever-goed-gedaan.htm", "title":"Heb ik het als IV/WV namens de werkgever goed gedaan?", "pubdate":"21-08-2019", "lead":"Nu vanuit het perspectief van de gedupeerde medewerker. In het vorige artikel bekeken we de elektrische veiligheid door de ogen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie). " }, { "image":"/upload_mm/0/a/e/392507_laagspanning%20270GettyImages-949711426_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Gewijzigde-versie-NEN-3140-en-NEN-3840-gepubliceerd.htm", "title":"Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd", "pubdate":"30-07-2019", "lead":"Er is een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840. Dit zijn de normen voor werken aan elektrische installaties. " }, { "image":"/upload_mm/4/c/4/391741__M4H0451_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Vakbekwaam-Persoon-worden-Training-is-vereist.htm", "title":"Vakbekwaam Persoon worden? Training is vereist", "pubdate":"04-07-2019", "lead":"Werken aan machines en schakelkasten die onder spanning staan is risicovol. Je eigen veiligheid moet maximaal gewaarborgd zijn. Dat eisen ook steeds vaker de klanten van installateurs. Als je de training NEN 3140: Vakbekwaam Persoon (VP) volgt, zit je in één klap goed." }, { "image":"/upload_mm/0/6/9/390577_Vragende_man_270x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Heb-ik-het-als-Installatieverantwoordelijke-Werkverantwoordelijke-goed-gedaan.htm", "title":"Heb ik het als Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke goed gedaan?", "pubdate":"23-05-2019", "lead":"Als er toch iets gebeurt, hoe weet ik dan of ik het als Installatieverantwoordelijke/Werkverantwoordelijke (IV/WV) goed heb gedaan? Dat begint met de vraag: goed gedaan in de ogen van wie? " }, { "image":"/upload_mm/1/d/6/389632_NEN3140_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/NEN-3140A22018-geeft-een-andere-visie-op-het-inspectiebeleid.htm", "title":"NEN 3140+A2:2018 geeft een andere visie op het inspectiebeleid", "pubdate":"25-04-2019", "lead":"We werken alweer drie maanden met NEN 3140+A2:2018. Dit artikel gaat over de gewijzigde benadering van de inspecties van bestaande elektrische installaties. Dit kan een reden zijn voor de installatieverantwoordelijke (IV) zijn inspectiebeleid te herzien. " }, { "image":"/upload_mm/f/d/c/cid388762_nen3140_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Vergroot-uw-impact-als-IVWV.htm", "title":"Vergroot uw impact als IV/WV", "pubdate":"22-03-2019", "lead":"Als installatieverantwoordelijke (IV) zorgt u voor de veiligheid van de elektrische installaties en de elektrische arbeidsmiddelen. Bent u werkverantwoordelijke (WV), dan zorgt u dat er veilig aan de elektrische installaties gewerkt wordt. " }, { "image":"/upload_mm/5/7/6/388036_nen3140_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/NEN-3140-aanwijzingen-in-de-praktijk.htm", "title":"NEN 3140 aanwijzingen in de praktijk", "pubdate":"20-02-2019", "lead":"In de gesprekken die ik voer met NEN 3140 installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken stel ik weleens de vraag of hun ingevoerde NEN 3140 veiligheidsbeleid nu ook echt werkt in de praktijk. Dat is niet altijd het geval. Wat werkt er dan niet?" }, { "image":"/upload_mm/e/2/0/cid387316_NEN3140Inspecteur%20270x150LR_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Nieuwe-NEN-3140-sterk-doorontwikkeld.htm", "title":"Nieuwe NEN 3140 sterk doorontwikkeld", "pubdate":"23-01-2019", "lead":"Deze nieuwe NEN 3140 is sterk doorontwikkeld. Veel zaken waar je in de praktijk vaak tegen aanloopt, zijn nu scherper en concreter geformuleerd. Ook zijn technische, organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen meegenomen in deze nieuwe uitgave." }, { "image":"/upload_mm/0/8/0/386361_NEN3140Inspecteur%20270x150LR_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Herziening-NEN-3140-en-NEN-3840-Bedrijfsvoering-laag-en-hoogspanningsinstallaties.htm", "title":"Herziening NEN 3140 en NEN 3840 Bedrijfsvoering laag- en hoogspanningsinstallaties", "pubdate":"17-12-2018", "lead":"De norm voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laag- en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840, zijn aangepast. Dit zijn de normen voor het beheer van elektrische installaties en het werken eraan. De vernieuwde uitgaven zijn geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten. Ook zijn wijzigingen uit NEN-EN 50110 doorgevoerd." }, { "image":"/upload_mm/6/7/f/381342_elektriciteitNEN3140_270x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Voldoende-draagvlak-Platform-IV-NEN-3140-en-NEN-3840-van-start.htm", "title":"Voldoende draagvlak: Platform IV NEN 3140 en NEN 3840 van start!", "pubdate":"24-06-2018", "lead":"Is er voldoende draagvlak onder installatieverantwoordelijken om voor hen een platform op te richten? Dat was de centrale vraag van de bijeenkomst bij NEN op 14 juni. Zo’n zeventig Installatieverantwoordelijken uit het hele land luisterden naar verschillende sprekers over het nut van een speciaal platform. Ruim twintig van hen gaf na afloop aan lid te willen worden van het platform IV NEN 3140 NEN 3840. De oprichting was daarmee een feit." }, { "image":"/upload_mm/0/f/c/378883_APK-woning-270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Nieuwe-woningAPK-NEN-8025-op-komst.htm", "title":"Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst", "pubdate":"22-03-2018", "lead":"Voor de veiligheid van woninginstallaties werd in 2005 mede door brancheorganisatie UNETO-VNI de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8025 ontwikkeld en geïntroduceerd als ‘Woning-APK’. Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting." }, { "image":"/upload_mm/6/5/c/378451_klants%20als%20IV-2018-03_270x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Rol-van-Installatieverantwoordelijke.htm", "title":"Rol van Installatieverantwoordelijke", "pubdate":"04-03-2018", "lead":"Elektroraad Expertise publiceerde een artikel over de juridische gevolgen bij de zogenaamde NEN 3140 inspecties indien men zonder daadwerkelijke installatieverantwoordelijke te werk ging. Daarin werd de vraag gesteld of de klant als installatieverantwoordelijke (IV) bij een NEN 3140 inspectie kan optreden. Dit klinkt misschien handig, maar er zitten verschillende gevaren aan. " }, { "image":"/upload_mm/c/7/0/378324_brandveiligheidsinspectie_270x180_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Certificatie-is-onderdeel-van-inspectie-en-preventief-beheer.htm", "title":"‘Certificatie is onderdeel van inspectie en preventief beheer’", "pubdate":"23-02-2018", "lead":"Van Empel Inspecties wil de certificatie behalen van de brandveiligheidsinspectie van elektrisch materieel in gebouwen op basis van de nieuwe NTA 8220. Al eerder breidde het bedrijf onder leiding van Ronald Dijkstra zijn activiteiten uit naar gecertificeerde inspecties van de elektrotechniek in het kader van de norm NEN 3140." }, { "image":"/upload_mm/e/2/6/201625_veiligheidsladder-270_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/NEN-3140-en-De-Veiligheidsladder.htm", "title":"NEN 3140 en De Veiligheidsladder", "pubdate":"08-08-2017", "lead":"Professionals in de elektrotechniek werken veilig volgens de norm NEN 3140. Met De Veiligheidsladder kunnen zij hun niveau van veilig werken nog verder te verhogen en aantoonbaar maken naar opdrachtgevers toe" }, { "image":"/upload_mm/1/e/5/201623_Aardlekschakelaars_270x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Aardlekschakelaars-testen.htm", "title":"Aardlekschakelaars testen", "pubdate":"08-08-2017", "lead":"Aardlekschakelaars testen volgens NEN 1010 en de bijbehorende NPR 5310 is een stuk toegankelijker voor inspecteurs en installateurs, die zijn aangesloten op het digitale platform Werken met NEN 3140." }, { "image":"/upload_mm/a/3/1/199489_Hoog-Laagspanning-150x150_125x125.jpg", "location":"/NEN-Shop/Elektrotechniek-Nieuws/Veilig-werken-bij-laag-en-hoogspanning.htm", "title":"Veilig werken bij laag- én hoogspanning", "pubdate":"12-06-2017", "lead":"Bij het werken aan of met elektrotechnische laagspanningsinstallaties dient in veel gevallen te worden voldaan aan de veiligheidseisen en -voorschriften in NEN 3140. Voor het veilig werken aan of bij hoogspanning is NEN 3840 van toepassing." } ]}