Veilig werken aan e-voertuigen

Met de komst van elektrisch aangedreven voertuigen doen andere technologieën hun intrede in de automobielbranche. Hieraan zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. NEN 9140 geeft aan hoe veilig te werken aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen.

NEN 9140 uitgelicht

De norm NEN 9140 is afgeleid van NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties'. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vakpraktijk naar de automobielbranche.

NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

NEN 9140 beschrijft hoe ook niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan.

De norm kan gebruikt worden door onder meer autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstel-bedrijven, bergingsbedrijven en hulpverleningsinstanties. NEN 9140 helpt met het zodanig inrichten van de werkprocessen, dat zij voldoen aan hun zorgplicht als werkgever betreffende de veiligheid van het personeel bij het werken aan e-voertuigen.

 • NEN 9140 meer informatie en bestellen • Wie maakt NEN 9140 en hoe kan ik participeren?

 • Wilt u deelnemen aan de ontwikkeling van NEN 9140
 • NEN 9140 is tot en met 1 maart 2019 beschikbaar voor commentaar. Geef ook u commentaar, ga hiervoor naar www.normontwerpen.nen.nl.

  Promotie clip

     Bekijk de promotie clip van NEN 9140:  NEN 9140 nieuws

   

  Eerder door u bekeken

  Contact  NEN Klantenservice
  Voor vragen over het bestellen van NEN 9140

  015 2 690 391

  klantenservice@nen.nl  NEN Trainingen
  Voor vragen over praktijkgerichte trainingen (op maat)

  015 2 690 188

  training@nen.nl  NEN Elektrische installaties
  Voor inhoudelijke vragen over NEN 9140 of deelname aan Normcommissie Werkvoorschriften (NEC 623).

  015 2 690 194

  elektrische-installaties@nen.nl