Veilig werken aan e-voertuigen

Met de komst van elektrisch aangedreven voertuigen doen andere technologieën hun intrede in de automobielbranche. Hieraan zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts.

NEN 9140 geeft aan hoe veilig te werken aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen.NEN 9140 uitgelicht

De norm NEN 9140 is afgeleid van NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties'. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vakpraktijk naar de automobielbranche.

NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

NEN 9140 beschrijft hoe ook niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan.

De norm kan gebruikt worden door onder meer autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstel-bedrijven, bergingsbedrijven en hulpverleningsinstanties.

NEN 9140 helpt met het zodanig inrichten van de werkprocessen, dat zij voldoen aan hun zorgplicht als werkgever betreffende de veiligheid van het personeel bij het werken aan e-voertuigen.


NEN 9140 bestellen


Is NEN 9140 makkelijk toe te passen?

De norm is uitgebreid met overzichten, flowcharts en een stappenplan zodat iedereen de norm makkelijk kan lezen of als naslagwerk kan gebruiken. Bovendien zijn deze onderdelen nogmaals in de bijlagen afgedrukt zodat deze documenten ook in de werkplaats opgehangen kunnen worden.

Stappenplan ‘Veilig werken e-voertuigen’ voor aan uw muur
Om te bepalen welke stappen nodig zijn om veilig aan een elektrische voertuig te kunnen werken, bieden wij u het stappenplan als poster aan. Zo kan iedereen binnen uw garage veilig aan e-voertuigen werken. Download de poster.


NEN 9140 ook beschikbaarin het Engels

Net als bij NEN 3140, waar NEN 9140 mee overeenstemt, blijkt dat niet alleen Nederlandse bedrijven zich op onze markt begeven. Er komen dan ook regelmatig vragen binnen voor een engelse versie van NEN 9140. Mogelijk is dit ook te verklaren omdat er niet alleen Nederlands monteurs sleutelen aan voertuigen in de garages. Vooral bij de universeel garages, ook wel de merkloze garages genoemd, komt het regelmatig voor dat er monteurs aan auto’s werken die een laag taalniveau hebben. Of zelfs helemaal geen Nederlands spreken. Nu is NEN 9140 niet direct voor monteurs geschreven, maar toch heeft de normcommissie pogingen gedaan de normtekst laagdrempelig te houden. Dat wil zeggen een makkelijk leesbare norm, voor zover dat mogelijk is, want enig tekstbegrip is toch wel nodig. Maar werkvoorbereiders, bijvoorbeeld werkplaatschef’s, zouden de norm zonder al te veel moeite moeten kunnen begrijpen: niet onbelangrijk voor degene die toezicht moet houden op de werkzaamheden in de werkplaats. Een Engelse vertaling van de norm stelt hen in staat om het veiligheidsmaatregelen ook aan buitenlandse werknemers uit kunnen leggen. Voor het borgen van het veiligheidsniveau is dit van belang.

Tenslotte is een Engelse versie ook een springplank naar mogelijke Europese normeringen op het gebied van veilig werken aan elektrische voertuigen. Dit zal moeilijk zijn omdat wetgeving voor arbeidsveiligheid in de Europese landen nogal verschilt. Maar omdat de autoindustrie zeer internationaal is, en omdat Nederland een omvangrijke toeleveringsindustrie voor de autoproductie heeft, is een vertaling voor ons land van belang. De naar Engels vertaalde norm stelt Nederland in staat om op dit gebied het voortouw te nemen. Wordt vervolgd.

>> direct naar NEN 9140: Safe working on e-vehiclesPromotie clip

   Bekijk de promotie clip van NEN 9140:NEN 9140 nieuws

 Wie maakt NEN 9140 en hoe kan ik participeren?

De nationale normcommissie NEC 623 is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen op het gebied van:

  • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
  • Werken onder spanning
  • Materieel en gereedschappen voor het werken onder spanning

Voor het veilig werken aan e-voertuigen is een aparte werkgroep samengesteld. Ook u kunt ontwikkelingen rechtstreeks volgen en actief beïnvloeden door lid te worden van deze werkgroep. Daardoor bent u als de eerste op de hoogte en krijgt u toegang tot een groot netwerk.

Eerder door u bekeken

ContactNEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van NEN 9140

015 2 690 391

klantenservice@nen.nlNEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte trainingen (op maat)

015 2 690 188

training@nen.nlNEN Elektrische installaties
Voor inhoudelijke vragen over NEN 9140 of deelname aan Normcommissie Werkvoorschriften (NEC 623).

015 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl