Veilig werken aan e-voertuigen

Met de komst van elektrisch aangedreven voertuigen doen andere technologieën hun intrede in de automobielbranche. Hieraan zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. NEN 9140 geeft aan hoe veilig te werken aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen.

De norm NEN 9140 is afgeleid van NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties'. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vakpraktijk naar de automobielbranche.

NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

NEN 9140 beschrijft hoe ook niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan.

De norm kan gebruikt worden door onder meer autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstel-bedrijven, bergingsbedrijven en hulpverleningsinstanties. NEN 9140 helpt met het zodanig inrichten van de werkprocessen, dat zij voldoen aan hun zorgplicht als werkgever betreffende de veiligheid van het personeel bij het werken aan e-voertuigen.

 • Wilt u deelnemen aan de ontwikkeling van NEN 9140
 •    Bekijk de promotie clip van NEN 9140:

   

  Eerder door u bekeken


  Contact NEC 623 - Werkvoorschriften

  Voor meer informatie over het normalisatietraject of over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Peter Welleman

  elektrische-installaties@nen.nl

  015 2 690 191

  Naar commissie NEC 623 - Werkvoorschriften