Informatie- en archiefmanagement

Veel organisaties worstelen met de wijze waarop zij een correct werkend informatie- en archiefmanagement dienen te ontwerpen, te implementeren en te onderhouden. Vernieuwingen in de organisatie en de dienstverlening hebben tot gevolg dat de verslaglegging van onder andere processen, systemen en procedures in archiefstukken opnieuw dient plaats te vinden. Goed ingericht en ondersteund archiefmanagement geeft overzicht en houvast en sluit risico's voor uw organisatie uit. Er is meer hergebruik van informatie en minder dubbel werk.

Normen voor informatie- en archiefmanagement

Heeft uw organisatie door de toegenomen digitale informatiestromen en automatisering behoefte aan duidelijke afspraken voor de wijze waarop u een adequate informatie- en archiefmanagement kunt inrichten? Dan biedt het inrichten en werken met onderstaande normen u zeker uitkomst:

  • NEN-ISO 15489-1 ‘Informatie en documentatie – Informatie- en archiefmanagement – Deel 1: Concepten en uitgangspunten’ vormt een belangrijke leidraad bij het inrichten van informatie- en archiefmanagement. De norm is in 2016 herzien en aangepast op basis van de laatste inzichten. NEN-ISO 15489-1 benoemt de kernconcepten en -uitgangspunten voor het aanmaken, opnemen en beheren van archiefstukken. De norm speelt een centrale rol in een aantal andere internationale en nationale normen die verdere richtlijnen geven over onder andere technieken en de uitvoering van archiefmanagement.
  • NEN 2082 ‘Eisen voor functionaliteit van informatie- en archiefmanagement in programmatuur’ bevat een set van 155 functionele eisen. Organisaties kunnen de verzameling eisen als basis gebruiken en naar eigen behoefte specifieke eisen toevoegen. Door de opzet van de verzameling eisen beoogt deze norm modulaire en flexibele toepassing ervan in de praktijk mogelijk te maken.
  • NPR 2083 'De geïntegreerde toepassing van ISO- en ISO/IEC-normen in de informatiehuishouding'. In deze NPR staan de normen NEN-EN-ISO 9001, NEN-ISO 15489-1 en NEN-ISO/IEC 27001 centraal. De richtlijn geeft organisaties inzicht in het op geïntegreerde wijze toepassen van deze normen.
  • NEN-ISO 16175-1 'Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 1: Overzicht en de verklaring inzake basisbeginselen'.
  • NEN-ISO 16175-2 'Informatie en documentatie : Principes en functionele eisen voor archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - deel 2: Richtlijnen en functionele eisen voor digitale informatie- en archiefmanagementsystemen'.
  • NEN-ISO 16175-3 'Informatie en documentatie - Principes en functionele eisen for archiefbescheiden in een elektronische kantooromgeving - Deel 3: Richtlijnen en functionele eisen voor records in bedrijfssystemen'.

NEN Connect: alle normen voor archiefmanagement in één pakket

NEN Connect Archiefmanagement bevat essentiële normen voor iedere organisatie die is gebaat bij duidelijke afspraken rond (digitale) archivering en documentbeheer. Met dit pakket bent u altijd up-to-date met de belangrijkste normen voor archiefmanagement.

Normcommissie Informatie- en archiefmanagement

NEN biedt Nederlandse belanghebbenden toegang tot een netwerk van nationale en Europese experts. Deelnemen aan de normcommissie vertaalt zich naar directe invloed op de inhoud van normen, maar ook op andere ontwikkelingen in de sector. De normcommissie Informatie- en archiefmanagement ontwikkelt praktische richtlijnen en standaarden voor Nederland al dan niet gebaseerd op internationale normen in onderlinge samenhang en bruikbaarheid. Door het actief benaderen van andere partijen, indien nodig door het geven van presentaties en artikelen, geven zij bekendheid aan het gebruik van normen.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Heeft u vragen over de norm(en)?
Of wilt u zich aanmelden als normcommissielid?
Neem dan contact op met Yvette Mulder.

(015) 2 690 174

kid@nen.nl

Norm bestellen