Cyber security

In het tijdperk van 'Internet of Things' en smart devices is vrijwel alles met het internet of met elkaar verbonden. Er is een transitie gaande die ertoe leidt dat de besturing van machines, voertuigen en apparaten direct en/of via de cloud gaat plaatsvinden. Systemen en processen waarover we de controle verliezen, kunnen de veiligheid van mens, milieu en industrie negatief beïnvloeden. Cyber security is daarmee essentieel voor de veiligheid.

Ook het Europees Parlement ziet het belang van cyber security en heeft daarnaar gehandeld. De eerste richtlijn op dit gebied die het Europese Parlement in heel Europa heeft ingevoerd, is de Network Information Security-richtlijn (NIS). Deze richtlijn moet binnen twee jaar doorgevoerd zijn.


Naast deze nieuwe richtlijn is er al een algemene managementhandleiding voor informatiebeveiliging ISO 27001 en zijn er technische normen gericht op cybersecurity in industriële systemen IEC 62443.

Normontwikkeling

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven. Kies voor invloed op uw werkveld.

Denkt u erover om een actieve rol te gaan spelen in normalisatie? Neem dan contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.

Reageer op normontwerpen

NEN stelt sinds 2010 alle nationale normontwerpen online ter beschikking via www.normontwerpen.nen.nl

Het systeem voor normontwerpen biedt de gelegenheid om op eenvoudige wijze normontwerpen in te zien en commentaar te leveren.

Komende trainingen

Top normen op het gebied van cyber security

Eerder door u bekeken

Normcommissies cyber security

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden op het gebied van informatiebeveiliging en standaardisatie.
Bekijk FAQ informatiebeveiliging