Normen voor datacenters

Praktische wegwijzer
Een samenvatting van de beschikbare standaarden voor datacenters

Alles wat online gebeurt, komt vanuit datacenters. Een datacenter is een speciale ruimte waar bedrijven belangrijke informatie opslaan en erop vertrouwen dat dat veilig gebeurt. Bovendien moet de informatie toegankelijk blijven.


Mede daardoor moet een datacenter aan veel eisen voldoen en hiervoor worden door experts in Europa en over de hele wereld afspraken gemaakt, die worden vastgelegd in normen. In de normen staan de eisen die worden gesteld aan een product of dienst en zijn gebaseerd op best practices. In normen voor datacenters staan dus de eisen die aan datacenters worden gesteld - en op velerlei gebied.

Overzicht van normen

De kern van de normen voor datacenters zijn afspraken over de robuustheid van datacenters. Er moet beschreven zijn welke beschikbaarheidsklassen er zijn, maar ook welke bouwkundige eisen er gelden en welke beveiligingsmaatregelen en systemen er zijn genomen. In de normen is er, behalve de technische aspecten, ook aandacht voor de processen om een datacenter te managen. Bovendien bestaat een datacenter uit verschillende onderdelen en ook daarom zijn er veel normen van toepassing.

U vindt hier het complete overzicht van Europese, mondiale en Ansi- standaarden.

EN 50600-normenreeks

De Europese norm voor datacenters

EN 50600 is de eerste Europese normenreeks voor de nieuwbouw en exploitatie van datacenters en bestaat uit verschillende onderdelen. De norm definieert eisen aan de constructie, voeding, airconditioning en ventilatie, bekabeling, beveiligingssystemen en definieert criteria voor de werking van datacenters. EN 50600 is opgedeeld in vijf delen:

 • Algemene concepten
 • Eisen voor de constructie, de stroomvoorziening, de energiedistributie, klimaatbeheersing, de bekabeling en beveiligingssystemen.
 • Management en operationele informatie
 • KPI's voor datacenters, zoals KPI’s voor hergebruik van energie en koeling efficiëntie
 • Technical reports

Lees meer over EN 50600

ISO/ IEC normen

Mondiale normen voor datacenters

Naast de Europese (EN-)normen zijn er mondiale normen. Deze normen gaan ook over de faciliteiten en infrastructuur en beschrijven belangrijke KPI’s voor datacenters. De meest belangrijkste mondiale normen zijn:

 • ISO/IEC 30134: KPI’s voor datacenters
 • ISO/IEC 22237: Voor datacenter faciliteiten en infrastructuur en vergelijkbaar aan deel 2 van EN 50600 eisen aan onder andere constructie en klimaatbeheersing
 • ISO/IEC TR 20913: Informatieve norm met richtlijnen voor een holistischemethode voor datacenter KPI’s
 • NPR-ISO/IEC/TR 23050: Informatieve norm over de impact op de datacenterbronnen van de opslag en export van elektrische energie

Ook ISO/ IEC normen met een relatie tot duurzaamheid zijn van belang, zoals:

 • ISO/IEC TR 30132-1: Richtlijnen voor de evaluatie van energie efficiëntie
 • NEN-ISO/IEC 19395: Smart data centre resource monitoring and control

Bekijk de complete lijst per normenserie
TIER classificatie

Een bekende classificatiemethode voor datacenters en mondiaal bekend, is de TIER classificatie. Deze classificatie is ontwikkeld door het Uptime Institute. De classificatie heeft betrekking op zowel het ontwerp, de constructie als de inbedrijfstelling van een datacenter. De TIER classificatie helpt u om de veerkracht van een datacenter voor vier betrouwbaarheids- en redundantieniveaus te bepalen. Hoe hoger de classificatie, hoe beter de continuïteit en beschikbaarheid.

Bekijk TIER classificatie

Ansi-standaarden

Naast de TIER classificatie zijn er nog twee andere Amerikaanse standaarden die van belang zijn voor datacenters.

Ansiguide ANSI/BICSI 002-2019
Data Center Design and Implementation Best Practices
Deze best practice behandelt de belangrijkste aspecten van planning, ontwerp, constructie en inbedrijfstelling van MEP-bouwbedrijven, evenals brandbeveiliging, IT en onderhoud. De standaard is opgesteld als leidraad voor het ontwerp, de bouw en de bediening van datacenters. De betrouwbaarheid wordt gedefinieerd door klassen 0 tot 4 en gecertificeerd door BICSI-opgeleide en gecertificeerde professionals.

ANSI / TIA 942-B 2017
De telecommunicatie-infrastructuurstandaard voor datacenters
Deze standaard is gericht op IT-kabels en netwerken en gaat uit van redundantie- en betrouwbaarheidsconcepten voor de infrastructuur. De standaard is gebaseerd op de TIER Standard van het Uptime Institute, maar gebruikt de niveaus ‘rated’ (1 tot 4) in plaats van ‘tiers’. TIA gebruikt tabellen binnen de standaard om gemakkelijk de classificaties voor telecommunicatie, architectonische, elektrische en mechanische systemen te identificeren. TIA heeft een certificeringssysteem met toegewijde leveranciers om faciliteitscertificering te verstrekken.

Relevante onderwerpen

De laatste tijd zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van datacenters en duurzaamheid. Zo zijn er projecten om de warmte die in datacenters worden ontwikkeld te hergebruiken voor woningen. Meer informatie hierover staat in het Restwarmte & Innovatie Rapport 2019 van het Dutch Data Center Association (DDA).

Twee belangrijke standaarden voor duurzaamheid zijn:
1. ISO/IEC TR 30132-1:2016 en: Energy efficient computing models - Part 1: Guidelines for energy effectiveness evaluation
2. NEN-ISO/IEC 19395:2015 en: Smart data centre resource monitoring and control

Fysieke beveiliging
Gegevens die (tijdelijk) in datacenters worden opgeslagen moeten goed worden beveiligd en dat geldt zeker ook voor de fysieke beveiliging. Op dit gebied zijn er de laatste tijd veel ontwikkelingen. Wij houden u op deze pagina op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Certificaten en keurschema's
Normen en certificatieschema’s gaan hand in hand. Beiden worden ontwikkeld onder het dak van NEN. Als onafhankelijke stichting beheert NEN centrale certificatieschema’s, waardoor de uniformiteit wordt gewaarborgd en klanten kunnen vertrouwen op het keurmerk of certificaat. Heeft u interesse in een keurmerk voor uw datacenter? Op 'Certificaten en Keurmerken' leest u meer over de mogelijkheden.

Inspirerende verhalen

Normen helpen bij keuze voor juiste datacenter
Datacenters zijn overal. Bij de bakker, in uw supermarkt en zelfs bij de bushalte hebt u ermee te maken. Datacenters zorgen niet alleen voor gemak. Ze zijn onmisbaar in onze hedendaagse informatiesamenleving. Datacenters vormen het hart van ondernemend Nederland en als er iets mis gaat kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. ‘Bij het kiezen of zelf bouwen van een datacenter is het dan ook belangrijk om goed te letten op de robuustheid en beschikbaarheid ervan. Normen helpen daarbij’, zo vertelde Ronald van den Bosch van ING ons in dit interview.

Lees het interview

Contact en meepraten

Wilt u ook aan standaarden werken voor datacenters? Neem dan contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn om deze aan te passen of op te stellen. Want juist dat is de rol van NEN: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt.

Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

Ja, ik praat graag mee over standaarden