Biotechnologie

Biotechnologie wordt meer en meer toegepast in producten. Productveiligheid blijft hierbij een belangrijk aspect.

Zo moet bijvoorbeeld zeker worden gesteld dat met biotechnologie vervaardigde producten niet onbedoeld in het milieu terecht kunnen komen, de inperking moet goed geborgd zijn. Voor biotechnologie zijn in de jaren negentig Europese normen opgesteld. In 2011 is op internationaal (ISO) niveau een bijeenkomst georganiseerd over normen voor biotechnologie: International standards for biotechnology.

NEN benadert momenteel Nederlandse organisaties om hun interesse te peilen voor deelname aan normalisatiewerk op het gebied van biotechnologie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, Consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 125

afc@nen.nl