Sensorische analyse

Sensorische analyse omvat de karakterisering van de productkenmerken gebaseerd op de waarneming van de vijf zintuigen. Getrainde assessoren (expertpanels, ervaren proevers of consumenten) voeren de sensorische analyse vaak uit.

De sensorische productkenmerken zijn uiterlijk (verpakking, vormgeving, presentatie, imago en kleur), geur, smaak, textuur en geluid. De analyse van productkenmerken kan ingezet worden als kwaliteitscontrole- of ontwikkelingstool. Normalisatie op het gebied van sensorische analyse gaat vooral over terminologie en testen voor de uitvoering van de analyse (testruimten, voorbereiding van monsters en training van assessors). Ook worden er normen ontwikkeld voor testmethoden, bijvoorbeeld statistische dataverwerking.

In Nederland is momenteel geen normcommissie voor dit onderwerp. De werkzaamheden met betrekking tot sensorische analyse vinden plaats in de volgende internationale normcommissie: ISO/TC 34/SC 12 - Food products - Sensory analysis.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 125

afc@nen.nl